Sukces wdrożenia pakietu RATUSZ® w Gminie Milówka

16 październik 2012

Sukces wdrożenia pakietu RATUSZ® w Gminie Milówka

 

Wczoraj zakończyła się realizacja umowy dotyczącej „Zakupu licencji i wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego zarządzania Gminą” zawartej pomiędzy Urzędem Gminy Milówka a firmą REKORD SI 26 stycznia br.

Celem wdrożenia systemu RATUSZ® w Gminie Milówka było usprawnienie działania urzędu w obszarach: finansowo – budżetowym, podatkowym oraz zarządzania, jak również udostępnienie informacji zgromadzonych w urzędzie poprzez Internet.

W wyniku realizacji postanowień umowy, w urzędzie wdrożono w sumie 30 programów, do obsługi których przeszkolono 40 pracowników w ciągu 440 godzin wdrożeniowo – szkoleniowych.

Teraz Gmina przez 24 miesiące objęta będzie nadzorem autorskim nad oprogramowaniem oraz asystą techniczną. W tym czasie, urzędnicy będą mogli nie tylko korzystać z konsultacji telefonicznych z pracownikami firmy REKORD SI, ale i będą na bieżąco informowani o wszelkich zmianach programowych. Dostarczane im będą ponadto nowe wersje programów zwiększające funkcjonalność posiadanych systemów.


Agnieszka Koperska