Prezes REKORDU o społecznej odpowiedzialności biznesu

26 wrzesień 2012

Prezes REKORDU o społecznej odpowiedzialności biznesu


 

Praktyczny wymiar społecznej odpowiedzialności biznesu był tematem wczorajszej dyskusji panelowej podczas Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, w której uczestniczył prezes REKORD SI – Janusz Szymura.

Podczas panelu dyskutowano o tym, jak można zwiększyć konkurencyjność przedsiębiorstw poprzez CSR, jak instytucje biznesu starają się  edukować przedsiębiorców i wpierać działania z zakresu CSR oraz o tym, jakie działania wpływają na rozwój CSR.

Prezes Szymura mówił o tym, jak średnia firma może wdrożyć strategię CSR i jakie wymierne korzyści może ona przynieść firmie. Warto dodać, że firma REKORD SI oraz sam prezes byli przez biorących udział w panelu chwaleni za prowadzenie społecznie odpowiedzialnego biznesu, co potwierdza między innymi fakt corocznej certyfikacji w ramach Programu „Przedsiębiorstwo FairPlay”, promującego etykę i zasady CSR w działalności gospodarczej.

Kongres MŚP trwać będzie do 27 września 2012 roku. Jest on  kontynuacją idei spotkania biznesowego sektora MŚP, które miało miejsce w roku ubiegłym. Poprzedni kongres stał się płaszczyzną wielu debat i dyskusji skupiających przedstawicieli sektora MŚP i dużych firm, świata nauki, instytucji otoczenia biznesu, samorządów terytorialnych oraz władz rządowych.

Honorowy Patronat nad tegorocznym Kongresem objął Prezydent RP – Pan Bronisław Komorowski, a w panelach dyskusyjnych udział wzięli członkowie polskiego rządu, łącznie z Prezesem Rady Ministrów, Donaldem Tuskiem.


Agnieszka Koperska