Janusz Szymura na Forum „Trzy filary - wspólny kapitał”

23 październik 2014

3 filary janusz szymura21 października w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej odbyło się spotkanie przedstawicieli trzech sektorów: organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw społecznych, pracowników sektora publicznego oraz przedsiębiorców.

Prezes REKORDU, jako jeden z liderów bielskiego biznesu, reprezentował sektor prywatny i mówił o łączeniu działalności zawodowej oraz społecznej. Jego prelekcja pt.: „Jak współdziałać międzysektorowo, żeby odnieść sukces?” spotkała się z dużym zainteresowaniem uczestników spotkania. Ciekawym elementem Forum była też dyskusja dotycząca współdziałania partnerstw międzysektorowych, które przyczyniają się do powstawania wspólnych zasobów.

Forum „Trzy filary - wspólny kapitał” zorganizowane zostało przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej działający przy Stowarzyszeniu Bielskie Centrum Przedsiębiorczości.

AK