Ministerstwo Finansów – planowane zmiany w klasyfikacji budżetowej, a systemy pakietu RATUSZ®

08 sierpień 2014

W odpowiedzi na zapytania nadsyłane przez Jednostki Samorządu Terytorialnego w związku z otrzymanymi przez nie pismami z Regionalnych Izb Obrachunkowych oraz z Ministerstwa Finansów nr BP1/4070/6/AEB/2014/70994 z dnia 1.08.2014 w sprawie planowanej zmiany rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. dotyczącej szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. nr 38 poz. 207) oraz możliwości dostosowania systemów finansowo-księgowych do klasyfikowania dochodów i wydatków za pomocą paragrafów pięciocyfrowych, pragniemy poinformować, iż w obecne wersje poszczególnych modułów pakietu RATUSZ®, a w szczególności programy BUDŻET oraz FK, umożliwiają ewidencję danych oraz sporządzanie podstawowych zestawień z użyciem symboli paragrafów klasyfikacji budżetowej o długości do 6 znaków. Dodatkowe dwa znaki, wobec obowiązujących obecnie 4-cyfrowych symboli paragrafów, są wykorzystywane przez niektóre jednostki jako wewnętrzna analityka.W związku z tym planowane wprowadzenie nowej, piątej cyfry paragrafu nie stanowi problemu i w zakresie samej ewidencji księgowej programy pakietu RATUSZ® są na to przygotowane.

Natomiast zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. poz 119) oraz obecnie obowiązującą klasyfikacją budżetową sprawozdania budżetowe (m.in. RB-27S, RB-28S, RB-27ZZ, RB-50, RB-34S, RB-30S, RB-28NWS) są w chwili obecnej sporządzane wg paragrafów 4-cyfrowych. W związku z tym, zmiana rozporządzenia wprowadzająca piątą cyfrę paragrafu, wymusi konieczność dokonania odpowiednich zmian programowych w zakresie generowania sprawozdań.

Zmiany będą dostępne w nowych wersjach oprogramowania, które zostaną udostępnione do pobrania w terminie do 2 miesięcy (w zależności od zakresu koniecznych zmian) od chwili opublikowania nowego rozporządzenia lub przynajmniej jego projektu. Dla Klientów posiadających aktywną usługę Nadzoru Autorskiego aktualizacje będą dostępne bez dodatkowej odpłatności. Pozostali Klienci będą musieli się liczyć z koniecznością zakupu aktualnych wersji systemów Budżet RB, Budżet oraz Finanse. Z uwagi na zintegrowaną architekturę systemu Ratusz® i jednoczesny brak specyfikacji wymaganych modyfikacji (brak rozporządzenia), nie możemy również jednoznacznie wykluczyć konieczności aktualizacji innych systemów, niż wyżej wymienione.