REKORD wysoko w raporcie Computerworld TOP200

29 lipiec 2014
Rekord SI w Computerworld

Ukazał się tegoroczny raport dotyczący polskiego rynku informatycznego - TOP200, który skupia się na około 300 najważniejszych firmach polskiej branży teleinformatycznej.

REKORD SI od wielu lat zajmuje dobre miejsce wśród największych firm działających na polskim rynku IT. Podobnie jak w minionych latach znalazł się wśród 200 największych firm działających na rynku polskim i  w pierwszej 50 największych informatycznych grup kapitałowych.

Choć w 2012 roku firma przesunęła się  nieznacznie w dół rankingu, co spowodowane było m.in. mniejszą liczbą projektów unijnych, to już w 2013 roku - w zestawieniu największych firm informatycznych - awansowała z miejsca 180 na 176. Zaowocowało to jednocześnie skokiem na 36 miejsce w zestawieniu firm o największym wzroście przychodów.  REKORD awansował też o 16 pozycji w górę (w stosunku do 2011)* w zestawieniu podmiotów sprzedających oprogramowanie własne i znajduje się obecnie na 11 miejscu.

Jako dostawca rozwiązań i usług IT dla sektora administracji publicznej, REKORD sklasyfikowany został w 2013 roku na 35 pozycji w stosunku do miejsca 28 w 2012 roku. Same przychody w tym zakresie wyniosły 13.640 tys. zł w roku 2013 i 10.517 tys. zł w roku 2012, tak więc również tutaj widać wzrost, a zmiana pozycji to efekt pojawienia się w zestawieniu nowych firm.

W przypadku oprogramowania ERP, REKORD w tym roku nie jest notowany w rankingu, choć sama sprzedaż dla sektora MŚP dała firmie 41 miejsce.

Warto podkreślić, że w zestawieniu firm o największych nakładach na prace badawczo – rozwojowe, REKORD zajmuje wysokie, 11 miejsce, a w rankingu firm o największym udziale nakładów na prace badawczo – rozwojowe w stosunku do przychodów, zajmuje miejsce 7.

TOP200 to coroczny prestiżowy raport, opisujący aktualną sytuację i rozwój polskiej branży teleinformatycznej. Składają się na niego przede wszystkim kompleksowe i wielopłaszczyznowe tabelaryczne zestawienia wyników finansowych czołowych firm z branży IT oraz profesjonalne analizy przygotowane na podstawie zgromadzonych tam danych. Twórcą raportu jest redakcja Computerworld - magazynu menedżerów i informatyków ukazującego się od 1991 roku poświęconego technologiom informatycznym oraz zarządzaniu.

Z tegorocznego raportu wynika, że branża IT osiągnęła poziom mocnego i stabilnego odbicia po okresie zahamowania, które było echem kryzysu. Gospodarka, a w szczególności administracja i MŚP, wykazuje jednak nadal niskie nasycenie technologiami ICT, co daje przestrzeń do rozwoju i wzrostu sektora w kolejnych latach.

 *w 2012 roku zestawienie to nie było publikowane

AK