Janusz Szymura Kanclerzem Loży Bielskiej BCC

23 lipiec 2014

Janusz Szymura Kanclerzem BCCJanusz Szymura, prezes Zarządu firmy Rekord SI sp. z o.o. został nowym Kanclerzem Loży Bielskiej Business Centre Club, a jednocześnie wiceprezesem BCC. Porozumienie w tej sprawie zostało podpisane 21 lipca br. w Pałacu Lubomirskich - siedzibie BCC w Warszawie.

BCC istnieje od 1991 r. Jest prestiżowym Klubem przedsiębiorców i największą w kraju organizacją indywidualnych pracodawców, od początku działalności propagującą ideę społecznej odpowiedzialności. Do BCC należy 2500 członków (osób i firm). Jego członkowie skupiają się w 24 lożach regionalnych na terenie całej Polski. Do BCC należą przedstawiciele wszystkich branż, międzynarodowe korporacje, instytucje finansowe i ubezpieczeniowe, firmy telekomunikacyjne, najwięksi polscy producenci, uczelnie wyższe, koncerny wydawnicze i znane kancelarie prawne.

BCC został wyróżniony przez Parlament Europejski nagrodą EKES za znaczący wkład w krzewienie integracji i tożsamości europejskiej. Honorowymi członkami BCC są m.in.: José Manuel Barroso, Leszek Balcerowicz, George Bush, Jerzy Buzek, Jacques Chirac, Bill Clinton, Janusz Lewandowski, Władysław Bartoszewski i Lech Wałęsa.

AK