Dostosowanie programu „Faktura” do aktualnych wymogów w zakresie podatku należnego VAT

02 styczeń 2014

Program „Faktura” autorstwa naszej firmy został dostosowany do aktualnych wymogów prawnych w zakresie ustalania obowiązku podatkowego.http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000035

Od 1 stycznia 2014 r. co do zasady obowiązek podatkowy powstanie z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi  lub otrzymania zapłaty. Do tej pory obowiązek podatkowy wynikał z daty faktury z założeniem, że faktura powinna być wystawiona 7 dni od zdarzenia gospodarczego. W przypadku faktur korygujących „in minus” dalej do rozliczeń vat przyjmuje się datę potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę. Z nowym rokiem nie będzie wymagane  potwierdzenie odbioru, gdy z posiadanej dokumentacji będzie wynikać, że nabywca towaru lub usługobiorca wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej. W przypadku faktur korygujących „in plus” obowiązek podatkowy  vat będzie tak jak dotychczas wynikał z daty faktury. Do tego dochodzi okres przejściowy na faktury, które dotyczą operacji gospodarczych z końca roku 2013 a faktury zostaną wystawione  do 7 stycznia 2014r. Obowiązek podatkowy VAT dla tych faktur wynika z daty wystawienia faktury.

Aby faktury po 1 stycznia 2014r. były prawidłowo uwzględniane w rejestrze vat oraz w nocie księgowej  przekazywanej do systemu FK w module Faktura został rozszerzony układ definiowalnych parametrów. Pojawiła się nowa możliwość określania daty obowiązku vat o wybór „Daty faktury->sprzedaży”. Dla tego ustawienia program przyjmuje dla faktur vat (bez korekt) z datą sprzedaży do 31.XII.2013r. datę faktury, a od 1.I.2014r. datę sprzedaży. Definicja skąd brać datę obowiązku vat może zostać ustalona przez użytkownika w trzech miejscach: parametry systemu, rejestr faktur oraz definicja dekretu księgowego (nowość). Każdy niższy szczebel przykrywa definicje z wyższych poziomów. Oczywiście najważniejsza pozostaje data vat na poziomie faktury.

faktura vat 1

Przykład: Firma XYZ realizuje sprzedaż usług. Wystawia też kilka refaktur za media. Ma ustawione w parametrach ogólnych: Data vat wg daty faktury. Na poziomie rejestrów wszędzie oprócz jednego ma ustawione „Data obowiązku vat wg” na „Z parametrów”. Na tym jednym rejestrze jest zaznaczone „Data obowiązku vat wg” na „Terminu zapłaty”. Z nowym rokiem powinni mieć przestawiony parametr globalny na Data vat wg „Daty faktury->sprzedaży”. W rejestrze pod media zmienić „Data vat wg” na „Data faktury”.

Ze względu na to, że od nowego roku waga pola data sprzedaży rośnie wprowadzono do systemu opcję blokady

dowodów handlowych ze względu na pole (Parametry systemu->zakładka „Pomocnicze”). Określamy dzień do którego możemy zmieniać, usuwać i wprowadzać nowe faktury na miesiąc ubiegły. Blokada ta nie dotyczy faktur korygujących.

Przyjęliśmy założenie, że rejestr vat dalej w systemie jest w wykonywany w oparciu o faktury mimo, że ustawodawca daje możliwość jego sporządzenia w oparciu o inne dokumenty. Wynika ono z trzech przesłanek:

  1. Nasz odbiorca nie mając faktury nie może odliczyć podatku vat.
  2. Trudniej poza fakturami dbać o prawidłową wartość sprzedaży z podziałem na stawki podatkowe (ew. rabaty, promocje).
  3. Wymaga to dodatkowej pracy związanej z parowaniem takiego dokumentu z fakturą gdy zostanie już ona wystawiona, aby do podatku transakcja nie została policzona podwójnie.

Dlatego skupiliśmy się nad usprawnieniem monitoringu dokumentów potwierdzających dostarczenie towaru czyli WZ. Zostało sporządzone poniższe zestawienie pokazujące za dany okres dowody wydania magazynowego dla których nie wystawiono faktur.

Zmiany w datach związanych z obowiązkiem rozliczenia Vat dotyczą także usług Ze względu na fakt, że dokumenty potwierdzające wykonanie usługi w zależności od specyfiki klienta mogą być w różnych miejscach systemu (zamówienie, zlecenie, dyspozycja, pismo własne, rejestracja pod zlecenie) nie podjęliśmy decyzji co do automatyzmu tego procesu. W przypadku wystąpienia takiej potrzeby u szerszej grupy klientów jesteśmy  gotowi do wykonania zmian programowych także i w tym zakresie.

Plik EXE zawierający nową funkcjonalność można już teraz pobrać z naszej strony internetowej http://www2.rekord.com.pl