Rekord SI laureatem konkursu „Firma Dobrze Widziana”

26 listopad 2015

Wczoraj w Pałacu Lubomirskich w Warszawie odbył się finał konkursu „Firma Dobrze Widziana”. W uroczystości udział wzięli laureaci, prezes BCC - Marek Goliszewski, Paweł Łukasiak - przewodniczący Kapituły, prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, ks. Andrzej Sikorski - członek Kapituły, prezes Fundacji „Być Bardziej”. Naszą firmę reprezentowała Celina Kwiatkowska, która w imieniu prezesa Janusza Szymury odebrała nagrodę.

Celem konkursu „Firma Dobrze Widziana” jest promowanie firm, które prowadzą biznes społecznie odpowiedzialny. Tytuł może otrzymać każdy członek Business Centre Club, a konkurs ma zasięg ogólnopolski. Istotnym elementem podlegającym ocenie jest polityka firmy wobec pracowników, w tym przestrzeganie zasad równouprawnienia, narzędzia i procedury wewnętrzne sprzyjające wyrównywaniu szans zawodowych kobiet i mężczyzn oraz metody komunikacji firmy na temat jej społecznie odpowiedzialnych działań.