Janusz Szymura wśród zasłużonych dla gospodarki regionu

13 listopad 2015

25-lecie działalności świętowała w ostatnim czasie bielska Izba Gospodarcza, która od 1990 roku aktywnie uczestniczy w życiu gospodarczym regionu, w budowaniu jego wizerunku i odradzaniu się tradycji samorządu gospodarczego, sięgającego na Podbeskidziu początku XIX wieku. Misją Izby jest reprezentowanie środowiska przedsiębiorców i – poprzez podejmowanie działań na rzecz przedsiębiorczości – partnerskie wspieranie rozwoju lokalnego i regionalnego województwa śląskiego.

 

W uroczystościach uczestniczył prezes Rekordu – Janusz Szymura, który jako Kanclerz Bielskiej Loży Business Centre Club, a zarazem członek Rady Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej pogratulował prezesowi Izby – Januszowi Targoszowi doniosłego jubileuszu, wyrażając jednocześnie uznanie dla zasług na polu wspierania rozwoju gospodarczego, promowania innowacyjności, a przede wszystkim budowania pozytywnego wizerunku firm naszego regionu.

 

Jubileuszowa Gala była okazją do wręczenia okolicznościowych wyróżnień dla osób zasłużonych dla Izby, a także medali Krajowej Izby Gospodarczej, która  jest największą niezależną organizacją biznesu w Polsce, reprezentującą największą liczbę przedsiębiorców. Krajowa Izba Gospodarcza promuje społeczną wrażliwość biznesu, a najwrażliwsze społecznie firmy nagradza w programie „Przedsiębiorstwo Fair Play”. Prezes Rekordu otrzymał Medal 25-lecia KIG, będący szczególnym wyróżnieniem za zasługi dla gospodarki naszego regionu.

 Fot. Mirosław Galczak