REKORD otrzymał certyfikat ISO 27001:2013

23 wrzesień 2015

REKORD SI przeszedł na nowe wydanie normy ISO 27001:2013. W wyniku audytu zaktualizowane zostały m.in. instrukcje projektowania bezpiecznych systemów, deklaracje stosowania zabezpieczeń oraz polityki ochrony danych osobowych.

 

Dzięki dostosowaniu systemu bezpieczeństwa informacji do nowych wymagań, firma jest obecnie bardziej ukierunkowana na zarządzanie zagrożeniem i szansami związanymi z osiąganiem celów realizacji. Z pewnością przełoży się to na jeszcze skuteczniejszą i efektywniejszą współpracę z partnerami biznesowymi REKORDU.