25 lat REKORDU SI

25 listopad 2014

Rekord SI 25 lat istnienia

W Teatrze Polskim odbyły się wczoraj uroczystości związane z 25-leciem firmy REKORD SI.

Wzięli w nich udział pracownicy firmy Rekord SI oraz oddziału krakowskiego i pomorskiego wraz z osobami towarzyszącymi, prezes firmy – Janusz Szymura z rodziną, a także przedstawiciele Akademii Techniczno-Humanistycznej, zaprzyjaźnionych firm oraz Grupy REKORD, tj. REKORD S.S.A., Beskidzkiego Towarzystwa Sportowego REKORD oraz Szkoły Mistrzostwa Sportowego REKORD.

Po oficjalnych uroczystościach, które były także okazją do wręczenia wyróżnień dla pracowników firmy, wystawiona została sztuka „Co widział kamerdyner”. Spotkała się ona z ciepłym przyjęciem „rekordowej” publiczności.

Założona przez Janusza Szymurę w kwietniu 1989 roku firma, mieszcząca się początkowo w budynku jednorodzinnym przy ul. Krakowskiej, posiada dziś 2 oddziały: powstały w 2009 roku odział w Krakowie oraz od 2014 roku – oddział na Pomorzu. Dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze ponad 100 pracowników, REKORD SI z powodzeniem przeprowadza kompleksowe komputeryzacje urzędów oraz przedsiębiorstw. Strukturę firmy tworzą: pion handlowy, dział księgowości, pion ERP, pion Ratusz, Pion wdrożeń oraz Pion rozwoju.

Główne produkty firmy to dwa autorskie pakiety oprogramowania: RATUSZ® i REKORD.ERP. Zintegrowany System Informatyczny RATUSZ® jest narzędziem wspomagającym i usprawniającym realizację zadań wykonywanych przez jednostki administracji publicznej. Daje szerokie wsparcie w podejmowaniu decyzji i może stanowić fundament e‑Urzędu. System REKORD.ERP usprawnia zarządzanie przedsiębiorstwem dzięki kompleksowej obsłudze oraz integracji wszystkich obszarów jego działalności. Prowadzi to m. in. do optymalizacji zapasów, wyeliminowania zbędnych kosztów i redukcji niebezpieczeństwa utraty danych oraz dostępu do nich osób niepowołanych.

REKORD jest laureatem wielu nagród: od 2000 roku, corocznie poddaje się weryfikacji w zakresie przestrzegania zasad etyki prowadzonej działalności gospodarczej, uzyskując prestiżowy certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play”. Co ważne - jest też trzykrotnym laureatem STATUETKI - NAGRODY GŁÓWNEJ konkursu „Przedsiębiorstwo Fair Play” (w 2002, 2008 oraz 2011 roku). Przez Business Centre Club firma została w 2009 roku wyróżniona Złotą Statuetką Lidera Polskiego Biznesu, do której otrzymała Diamenty w 2011, 2012 i 2013 roku. Aż cztery razy REKORD wybierano Firmą Roku Bielska-Białej, a siedem razy otrzymała za swoje produkty „Medal Europejski”.

Podstawową wartością REKORDU są jednak ludzie. To oni na przestrzeni tych 25 lat byli i są jego najcenniejszym elementem. Mamy nadzieję, że w kolejnych latach będziemy świętować kolejne jubileusze, a REKORD będzie się rozwijał równie dynamicznie, jak do tej pory.