Diamentowa Statuetka „Przedsiębiorstwo Fair Play” oraz kolejny certyfikat rzetelności dla REKORDU

15 grudzień 2014

Rekord SI fair play 2014Miło nam poinformować, że podczas Wielkiej Gali „Przedsiębiorstwo Fair Play”, która odbyła się 12 grudnia w EXPO XXI w Warszawie, REKORD SI otrzymał Diamentową Statuetkę „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2014 oraz nominację do nagrody głównej programu. Firma już po raz piętnasty z rzędu została również odznaczona certyfikatem rzetelności.

„To dla mnie duża satysfakcja, że mogłem reprezentować firmę podczas tak znaczącego wydarzenia. Przyznane nam wyróżnienia są uwiarygodnieniem tego, jak staramy się postępować w relacjach z klientami oraz pracownikami i w pełni oddaje ducha tego, co chcemy tworzyć w firmie” – mówił o Gali właściciel Rekordu SI  prezes Janusz Szymura.

Realizowany przez Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym i afiliowany przy Krajowej Izbie Gospodarczej program „Przedsiębiorstwo Fair Play” jest inicjatywą stworzoną dla firm, które hołdując zasadom społecznej odpowiedzialności, nie wahają się poddać obiektywnej weryfikacji niezależnej instytucji. Firmy, uzyskując certyfikat rzetelności, wzmacniają swój wizerunek i prestiż. Certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play” jest jasnym przesłaniem i deklaracją stosowania najwyższych standardów etycznych w działalności gospodarczej.

Warto zaznaczyć, że weryfikacja firm biorących udział w programie przebiega dwuetapowo. W I etapie weryfikowane są informacje zawarte w ankietach, w których przedsiębiorcy szczegółowo prezentują swoją działalność, odpowiadając na szereg pytań dotyczących m.in. relacji z klientami, kontrahentami, pracownikami i społecznością lokalną. W II etapie odpowiednio przygotowani merytorycznie audytorzy przeprowadzają audyty certyfikacyjne we wszystkich firmach, które uzyskały minimum 70 na 100 możliwych punktów w I etapie. Dodatkowym elementem weryfikacji jest badanie klientów i kontrahentów firm. Suma przyznanych przez audytorów, klientów i kontrahentów ocen decyduje o rekomendacji przedsiębiorstwa do tytułu i certyfikatu „Przedsiębiorstwo Fair Play”.

REKORD SI poddaje się certyfikacji w ramach programu od piętnastu lat. W tym czasie 3-krotnie otrzymał nagrodę główną - Statuetkę „Przedsiębiorstwo Fair Play”, a prezes Janusz Szymura - jako laureat nagrody specjalnej w programie - został wyróżniony tytułem Ambasador Fair Play w Biznesie.

Do tegorocznej, XVII edycji programu zgłosiło się 419 firm z całej Polski, spośród których 393 przeszły dwustopniową weryfikację i spełniając wymagania regulaminowe, decyzją Kapituły Programu, uzyskały tytuł i certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2014.

AK