REKORD SI w raporcie Computerworld TOP 200 2016

29 czerwiec 2016

Ukazał się tegoroczny raport dotyczący polskiego rynku informatycznego – Computerworld TOP 200, który przedstawia ponad 350 najważniejszych firm polskiej branży teleinformatycznej.

Z zestawienia wynika, że przychody sektora ICT w 2015 roku po raz pierwszy w 23-letniej historii TOP 200 przebiły barierę 100 mld złotych, a w najbliższych latach znaczenie i udział sektora ICT na tle całej gospodarki będą systematycznie wzrastać, przyczyniając się jednocześnie do wzrostu efektywności w jej innych obszarach.

REKORD SI od wielu lat zajmuje dobre miejsce wśród największych firm działających na polskim rynku IT. Podobnie jak w minionych latach znalazł się wśród 200 największych firm działających na rynku polskim i w pierwszej 50 największych informatycznych grup kapitałowych.

Jako dostawca rozwiązań i usług IT dla sektora administracji publicznej, REKORD SI sklasyfikowany został w tej edycji na 35 pozycji w stosunku do miejsca 39 w roku ubiegłym. W przypadku oprogramowania dla sektora MŚP, firma zajęła równie dobre 48 miejsce. Warto podkreślić 3-punktowy wzrost w zestawieniu największych dostawców usług szkoleniowych (obecnie 17 miejsce w kraju) oraz 36 miejsce w kategorii największy dostawca usług serwisowych.

REKORD SI został również wysoko sklasyfikowany jako firma o największych nakładach na działalność badawczo-rozwojową w stosunku do przychodów (8 miejsce w kraju) oraz największy dostawca oprogramowania na licencjach własnych (15 miejsce w kraju).

Do rankingu największych firm informatycznych w Computerworld TOP 200 trafiają tylko te firmy, które ze sprzedaży IT osiągają co najmniej 1 mln złotych przychodu rocznie, a obecność firmy w zestawieniu to – według autorów raportu – potwierdzenie jej znaczenia dla krajowego sektora ICT oraz całej gospodarki.