Inspirujące spotkanie Bielskiej Loży Business Centre Club

17 maj 2016

W czwartek 12 maja 2016 r. z kilkudziesięcioma bielskimi przedsiębiorcami spotkał się prezes i założyciel Business Centre Club - Marek Goliszewski. Do Bielska-Białej przybył na zaproszenie prezesa Rekordu SI, a zarazem kanclerza Bielskiej Loży BCC - Janusza Szymury.

Podczas spotkania dyskutowano o szansach i zagrożeniach dla przedsiębiorstw w latach 2016-17. Okazało się, że wśród przedstawicieli regionalnego biznesu pojawiają się obawy o to, na ile zmiany polityczne przełożą się na ich sytuację. Obawiają się oni także większej liczby kontroli oraz wyczerpania pieniędzy w budżecie.  Jednocześnie, duże nadzieje pokładane są w planie wicepremiera Morawieckiego, który ma zdynamizować rozwój kraju dzięki wsparciu rozwoju firm, ich produktywności i ekspansji zagranicznej.

Wśród szeregu poruszanych problemów pojawiła się również kwestia informatyczna, w związku z którą o pomoc został poproszony przez Marka Goliszewskiego prezes Rekordu SI - Janusz Szymura. Chodzi o to, że wprowadzenie od 1 lipca 2016 r. Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) będzie się wiązać z koniecznością wyposażenia systemów księgowych podatników w nową funkcjonalność umożliwiającą wytworzenie JPK, a w niektórych przypadkach również z modyfikacją zasad prowadzenia ksiąg oraz sposobu dokumentowania transakcji handlowych. Zgodnie z nowymi regulacjami, od 1 lipca 2016 r. obowiązkiem raportowania danych w formacie JPK zostaną objęci duzi przedsiębiorcy. Od lipca 2018 r. obowiązkiem przekazywania danych w postaci JPK będzie objęty już każdy przedsiębiorca prowadzący księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych. Te zmiany budzą duży niepokój przedsiębiorców, przede wszystkim ze względu na fakt, iż przesyłanie danych może naruszyć tajemnice handlowe przedsiębiorstw.

Spotkanie było inspirujące i dla przedsiębiorców, dla których głosy odnośnie kwestii gospodarczych docierające z Warszawy są niezwykle istotne, i dla prezesa BCC -  zebrane w czasie spotkania opinie zostaną bowiem wykorzystane w ramach Rady Dialogu Społecznego, gdzie BCC reprezentuje pracodawców.

AK

Prezes BCC w Bielsku-Białej
Marek Goliszewski i Janusz Szymura