REKORD SI zbuduje własne Centrum Badawczo Rozwojowe

14 marzec 2016

Centrum badawczo rozwojeowe Rekord SI

Firma REKORD SI jako strategię budowy przewagi konkurencyjnej na rynku wybrał rozwój poprzez działania oparte na wiedzy i innowacjach. Prace badawczo rozwojowe, które firma prowadzi od początku swojego istnienia, przyczyniły się do powstania wielu innowacyjnych produktów.Efektem tej pracy w 27 letniej historii jest ponad 100 autorskich programów Informatycznych zaawansowanych technologicznie.

W związku z wagą jaką firma przykłada do działalności badawczej i rozwojowej, spółka REKORD SI podjęła decyzję o budowie własnego Centrum Badawczo Rozwojowego, które będzie zajmowało się rozwojem i tworzeniem innowacyjnych systemów informatycznych.

Na Centrum Badawczo Rozwojowe składać się będzie m.in. 9 laboratoriów informatycznych, nowoczesna serwerownia, zaplecza techniczne oraz laboratoria do transferu wiedzy. Nowo powstały obiekt pozwoli w komfortowych warunkach pracować ok. 50 informatykom. Zakończenie planowanej inwestycji będzie miało miejsce w IV kwartale 2017r.

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym na budowę CBR