Janusz Szymura Menedżerem 25-lecia na Śląsku

02 marzec 2017

Prezes Rekordu SI - Janusz Szymura został wybrany Menedżerem 25-lecia na Śląsku. Wyróżnienie zostało przyznane przez Śląskie Stowarzyszenie Menedżerów, które już od 14-tu lat nagradza najlepszych, najbardziej reaktywnych menedżerów i najlepiej zarządzane firmy.

Gala Konkursu „Sukces na Śląsku” odbyła się w piątek 24 lutego 2017 w Sali Marmurowej Urzędu Wojewódzkiego, a nagrody wręczył Członek Zarządu Województwa Śląskiego Kazimierz Karolczak.

Rekomendacje w konkursie wystawiały: Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, Izba Rzemieślnicza w Katowicach, Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach, Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach oraz członkowie Śląskiego Stowarzyszenia Menedżerów.

Celem konkursu „Sukces na Śląsku” jest wyłonienie najlepszych zarządzających oraz firm, których działania – szczególnie na niwie innowacyjnej – przyczyniają się do wzrostu konkurencyjności gospodarki regionu. Wyróżnienia są przyznawane m.in. w oparciu o analizę przebiegu dotychczasowej kariery zawodowej kandydata, wyniki kierowanej przez niego firmy, stosunek do integracji z Unią Europejską oraz działalność w środowisku menadżerskim.