Zmiana klasyfikacji środków trwałych

30 listopad 2017

Rozporządzenie Rady Ministrów z 3 października 2016 r. (Dziennik Ustaw 2016, poz. 1864) w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych wprowadza od 2018 r. nowe symbole klasyfikacji (KŚT 2016).

Powoduje to konieczność wymiany dotychczas stosowanej symboliki klasyfikacji środków trwałych (rozporządzenie z 2010 r. traci swą moc z dniem 31 grudnia 2017 r.) na oznaczenia zgodne z KŚT 2016. W odpowiedzi na pojawiające się pytania chcemy poinformować, że system do prowadzenia księgowej ewidencji środków trwałych autorstwa firmy REKORD SI został przygotowany do przeprowadzenia procedury zamiany symboli KST 2010 na KST 2016.

Dodatkowo deklarujemy użytkownikom kompleksową pomoc w sprawnym przeprowadzeniu tej operacji oferując niezbędne wsparcie wdrożeniowe. Dalsze szczegóły zostaną przedstawione Państwu w najbliższym terminie.

Tematyka zmiany klasyfikacji środków trwałych będzie również poruszona podczas tradycyjnych szkoleń dla służb finansowo-budżetowych przeprowadzanych na przełomie roku.