Od klocków Lego do programowania

30 marzec 2018

rekord si reset young

29 marca firma Rekord SI i Fundacja Centrum Nowych Technologii podpisały umowę o współpracy z Akademią Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej. Na mocy umowy ATH otrzymało materiały dydaktyczne pod postacią kompletu 6 zestawów klocków edukacyjnych wraz ze sprzętem niezbędnym do obsługi i programowania. Na zestaw składają się: klocki Lego wedo 2.0, mbot, tablet, akumulatory i plastikowa skrzynka. Zakup wszystkich zestawów zasponsorowała firma Rekord SI.

W ramach uczelnianej inicjatywy Reset Young studenci informatyki będą prowadzić warsztaty edukacyjne z dziećmi i młodzieżą. Ponadto, przy współpracy z Rekord SI zorganizowany zostanie event dla młodzieży. Do tej pory studenci przeprowadzili m.in. warsztaty z uczniami Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych oraz w Centrum Handlowym Gemini Park w Bielsku-Białej. W czasie warsztatów uczniowie poznają tajniki programowania, robotyki i ścisłego myślenia.

- Projekt ma na celu zainteresować młodych ludzi informatyką. Dzieci i młodzież zyskają wiedzę i umiejętności, które być może pozwolą im wybrać ścieżkę zawodową, związaną z informatyką. Cieszę się, że razem z ATH udaje się nam zrealizować kolejny projekt. Nie byłoby to możliwe bez studentów uczelni, którzy mają zapał do angażowania się w dodatkowe inicjatywy – zauważył prezes Janusz Szymura.

- To kolejna akcja, będąca dobrym przykładem współpracy uczelni z biznesem. Ten projekt promuje piękno nowoczesnych rozwiązań inżynierskich – mówił rektor uczelni Jarosław Janicki.

Umowę podpisali prezes zarządu Rekord SI Janusz Szymura, prezes zarządu Fundacji Centrum Nowych Technologii prof. dr hab. inż. Józef Matuszek oraz rektor Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej prof. dr hab. Jarosław Janicki. Opiekunem inicjatywy Reset Young jest dr Tomasz Gancarczyk.