Ruszyły e-usługi w Myślenicach

22 czerwiec 2018

 

6 czerwca 2018 roku podczas spotkania burmistrza Myślenic Macieja Ostrowskiego z Prezesem Rekord SI Januszem Szymurą podsumowano zasadniczy etap realizacji „Dostawy systemu e-urząd oraz sprzętu w ramach projektu e-Myślenice – wdrożenie e-usług w Gminie Myślenice”.

Z punktu widzenia mieszkańca projekt pozwala na załatwianie spraw zdalnie, z wykorzystaniem technologii informacyjnych. E-urząd - flagowy produkt firmy Rekord SI – to platforma komunikacji pomiędzy obywatelem a urzędem. Dzięki niemu sprawy można załatwić niezależnie od pory dnia i miejsca pobytu, z zachowaniem procedur bezpieczeństwa informacji. Użytkownik otrzymuje dostęp do spersonalizowanych danych, a co za tym idzie, ma informacje na temat korespondencji z urzędem, ewentualnych zaległości finansowych, pozwoleń czy decyzji. Zobowiązania wobec urzędu mieszkaniec może uiszczać poprzez płatności internetowe. Natomiast dedykowane katalogi usług umożliwiają składanie dokumentów elektronicznych, takich jak formularze płatności za podatek od nieruchomości lub deklaracja związana z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Zainteresowani budżetem gminy również mogą uzyskać potrzebne informacje poprzez eUrząd.

 Z punktu widzenia urzędnika projekt pozwala znacznie usprawnić pracę i zaoszczędzić czas. W ramach projektu wdrożono

m. in. poniższe funkcjonalności:          

  • systemy podatkowe dla osób fizycznych i prawnych: od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych,
  • system Odpady Komunalne,
  • system powiadamiania klienta,
  • pakiet systemów do obsługi budżetu i finansów gminy i jednostek organizacyjnych, w tym Portal Budżetowy (centralizacja sprawozdawczości, składania wniosków o zmianę planu i ewidencji podatku VAT),
  • system zarządzania obiegiem spraw i dokumentów (eDokument).

 Ponadto w ramach projektu zrealizowano następujące usługi:

  • audyt bezpieczeństwa,
  • opracowanie Polityki Bezpieczeństwa,
  • wdrożenie stanowiska Profilu Zaufanego wraz z opracowaniem procedury.

- Z Urzędem Miasta i Gminy Myślenice nie mieliśmy okazji do tej pory wspólnie prowadzić projektów. Jak wiadomo, współpraca z nowym klientem jest zawsze niewiadomą i to dla obu stron. W wypadku Myślenic wszystko potoczyło się wyjątkowo sprawnie, co zawdzięczamy profesjonalizmowi pracowników urzędu. Jestem przekonany, że wdrożenie cyfrowych usług szybko przyniesie korzyści zarówno urzędnikom, jak i mieszkańcom gminy – mówił po spotkaniu kierownik projektu Jacek Jaworowski.

Główne efekty wdrożenia to uzyskanie zintegrowanego systemu informatycznego wewnątrz urzędu oraz możliwość udostępniania informacji na zewnątrz poprzez portal.

Wartość zamówienia to 1.388.670 PLN. Projekt zrealizowano w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Foto: Wikipedia