Rekord SI liderem branży IT w nakładach na R&D wg „Computer World TOP 200"

26 czerwiec 2018

Właśnie ukazał się nowy „Computer World TOP 200” czyli coroczna publikacja poświęcona polskiemu rynkowi teleinformatycznemu. Najważniejsza część tej pozycji to tabele, prezentujące zestawienia polskich firm z branży IT za 2017 rok.

Dla Rekord SI poprzedni rok był bardzo dobry, co widać w zaprezentowanych wynikach. W zestawieniu firm informatycznych o największych nakładach na R&D w 2017 roku Rekord SI zajął 5. miejsce. Przedsiębiorstwo wydało na badania i rozwój 8,5 mln zł, co oznacza wzrost o 278 procent w porównaniu do 2016 roku.

Firma osiągnęła jeszcze lepszy wynik, gdy porówna się udział wydatków na R&D w stosunku do przychodów z IT w 2017 roku. Na ten cel przeznaczono aż 31% przychodów, co umieszcza Rekord SI na 3. pozycji. Było to możliwe dzięki osiągnięciu rocznej dynamiki wzrostu przychodów w wysokości 52 procent. Większość środków przeznaczonych na badania i rozwój spożytkowano na budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego (CBR), z którego od października zeszłego roku korzystają zarówno pracownicy firmy, jak również studenci podbeskidzkich uczelni wyższych.

Rekord SI osiągnął 29. miejsce w bilansie największych dostawców rozwiązań i usług IT dla sektora administracji publicznej i służb mundurowych w 2017 roku. Przychody z sektora administracji publicznej osiągnęły sumę blisko 22 mln zł, co oznacza przyrost o 49 procent w porównaniu do 2016 roku.

Niezły wynik firma osiągnęła w zestawieniu największych dostawców usług szkoleniowych. Rekord SI znalazł się na pozycji 14., wydając na ten cel 2,5 mln zł, co daje dynamikę rocznego wzrostu na poziomie 66 procent.

Pośród dostawców oprogramowania na licencjach własnych firma plasuje się na 16. pozycji z kwotą 20 mln zł przychodów czyli o 76 procent więcej niż w poprzednim roku.

Jeśli zaś chodzi o systemy ERP to Rekord SI jest 22. największym ich dostawcą, osiągając przychody w wysokości 5,6 mln czyli o 89 procent niż w 2016 roku.