Mieszkańcy Jarosławia skorzystają z rozwiązań Rekordu

23 lipiec 2018

25 maja doszło do podpisania umowy pomiędzy Rekord SI a Urzędem Miasta Jarosławia. Dokument zakłada wdrożenie funkcjonalności: eUrzędu, Systemu Powiadamiania Klienta (również w wersji mobilnej), eZgłoszeń dla mieszkańców, Portalu Budżetowego, rozwiązania GIS, formularzy na ePUAP-ie oraz e-Dziennika.

30 maja odbyła się konferencja naukowa z udziałem pracowników Rekordu, na której przedstawiono założenia projektu oraz działania podejmowane przez władze miasta w celu rozwoju e-usług i społeczeństwa informacyjnego. Podczas konferencji zorganizowanej w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu zastępca burmistrza dr Dariusz Tracz mówił o założeniach projektu e-Jarosław i korzyściach, wypływających z niego dla mieszkańców.

Dedykowany gminny portal usług publicznych eUrząd będzie interfejsem do komunikacji z urzędem. Korzystać z niego będą mieszkańcy, przedsiębiorcy czy właściciele nieruchomości.  Podatnicy będą mogli bezpośrednio poprzez portal sprawdzić informacje i harmonogram płatności, historię dokonanych wpłat czy saldo swoich zaległości. Za pomocą płatności internetowych, bezpośrednio z poziomu systemu podatnicy będą mogli uiszczać swe należności wobec Urzędu. System automatycznie będzie także powiadamiał o obowiązku zapłaty mailem, smsem lub za pomocą dedykowanej aplikacji mobilnej.

Z kolei przedsiębiorcy będą mogli za pomocą dedykowanych formularzy elektronicznych na platformie ePUAP składać deklaracje z tytułu podatku od nieruchomości bez konieczności wizyty w Urzędzie.

Także zainteresowani ofertą kulturalną gminy skorzystają z funkcjonalności projektu. Użytkownicy będą dostawać powiadomienia o imprezach kulturalno-rozrywkowych z terenu miasta.

Sporym udogodnieniem będzie możliwość przekazania służbom miejskim informacji o awariach i usterkach, takich jak uszkodzona droga, złamane drzewo czy zatkana studzienka kanalizacyjna. Za pomocą aplikacji mobilnej będzie można przesłać zgłoszenie wraz z opisem i zdjęciem.

 - Urząd Miasta Jarosław jest użytkownikiem pakietu RATUSZ od 2009 roku. Obecny projekt stanowi rozszerzenie wzajemnej współpracy o Gminny Portal Usług Publicznych. Realizowane wdrożenie jest doskonałym przykładem, jak na przestrzeni lat zmieniają się potrzeby naszych klientów, a pojawiają się nowe. Firma REKORD SI, wychodząc naprzeciwko ich potrzeb, stara się dostarczać w ramach swoich rozwiązań e-usługi o wymaganym stopniu dojrzałości – mówi kierownik projektu Wioletta Kasprzyk.

- W naszym urzędzie trwają prace wdrożeniowe, których efektem będzie udostępnienie mieszkańcom za pośrednictwem portalu eUrząd, geoportalu i aplikacji SPK wielu nowych e-usług. Liczymy, że  wdrażane rozwiązania ułatwią mieszkańcom kontakt z urzędem. Obok typowych funkcjonalności eUrzędu związanych z naliczaniem i uiszczaniem zobowiązań finansowych, ciekawym rozwiązaniem może okazać się  aplikacja SPK, która umożliwi zgłaszanie usterek w infrastrukturze miejskiej za pośrednictwem urządzeń mobilnych. Przekazanie do urzędu informacji o lokalizacji ubytków w jezdni, uszkodzonym chodniku czy niesprawnej latarni w naszym najbliższym otoczeniu sprowadzi się do uruchomienia dedykowanej aplikacji, zrobienia zdjęcia (np. smartfonem), wprowadzenia stosownego komentarza i użycia przycisku „wyślij”. Już niebawem przekonamy się czy dzięki wdrożeniu nowych e-usług Urząd Miasta Jarosławia stanie się bliższy mieszkańcom – mówi Marcin Nazarewicz, główny specjalista z Biura Informatyki i Przetwarzania Danych z Urzędu Miasta Jarosławia.

Całość zagadnień od zakupu sprzętu poprzez integracje i zakup odpowiedniego oprogramowania została w 85% sfinansowana ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  województwa Podkarpackiego 2014-2020 w ramach osi priorytetowej II Cyfrowe Podkarpackie działanie 2.1. Wartość kontraktu wynosi 1 088 550 zł brutto. Zakończenie projektu planowane jest na 20 września 2018 roku.

Foto: Wikipedia