Sprawozdania elektroniczne (e-Sprawozdania) w pakiecie Rekord.ERP (aktualizacja)

08 marzec 2019

 

Ministerstwo Finansów stworzyło nowe przepisy dotyczące struktury, przygotowywania i składania rocznych sprawozdań finansowych dla tych firm, które są wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Sprawozdania te w formie elektronicznej (xml) muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych i zarząd jednostki.

Odpowiadając na liczne zapytania naszych klientów, informujemy, że prowadzimy prace programistyczne, które mają na celu umożliwienie wysyłania sprawozdań rocznych w formie pliku xml.

Zmiany związane z e-Sprawozdaniami dotyczą systemu Rdeklaracje.JPK. Poprzez ten system od połowy marca będzie można wprowadzić niezbędne dane związane ze sprawozdaniem rocznym, podpisać i wysłać sprawozdanie do KRS-u.

Aktualizacja 19.03.2019

Trwają intensywne testy programu  Rdeklaracje.JPK  w części dotyczącej Sprawozdań Finansowych (JPK_SF).

Informujemy naszych klientów, że wersja dystrybucyjna tego systemu z funkcjonalnością pozwalającą na składanie rocznych sprawozdań w strukturach i formacie określonym przez Ministerstwo Finansów ukaże się w dniu 25 marca 2019 r.