Rekord SI „Firmą dobrze widzianą”

09 maj 2019

8 maja 2019 roku podczas uroczystego finału X edycji konkursu „Firma dobrze widziana” Rekord SI po raz kolejny otrzymał prestiżowe wyróżnienie. Tytuł „Firmy dobrze widzianej” przyznawany jest firmom prowadzącym biznes społecznie odpowiedzialny oraz szerzącym wiedzę na temat społecznej odpowiedzialności biznesu i skutecznych metod komunikowania o prowadzonej przez firmę działalności społecznej.

W uroczystości obok laureatów uczestniczyli członkowie kapituły konkursu oraz osoby związane z ideą społecznej odpowiedzialności biznesu. Elżbieta Rafalska – minister rodziny, pracy i polityki społecznej objęła konkurs patronatem honorowym. W kapitule konkursu zasiadają: Paweł Łukasiak (przewodniczący kapituły), prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce; Marek Goliszewski, prezes BCC, red. Paweł Oksanowicz, Piotr Onikki-Górski, dyrektor Biura Kontaktów Społecznych BCC; ks. Andrzej Sikorski, prezes Fundacji „Być Bardziej”, Aleksander Polański (sekretarz konkursu) – dyrektor Biura Organizacji Gal i Konkursów BCC.

Istotnymi elementami podlegającymi ocenie są polityka firmy wobec pracowników, w tym przestrzeganie zasad równouprawnienia, a także narzędzia i procedury wewnętrzne sprzyjające wyrównywaniu szans zawodowych kobiet i mężczyzn.

Tytuł „Firmy Dobrze Widzianej” od 10 lat przyznaje się członkom Business Centre Club – małym, średnim lub dużym przedsiębiorstwom. Konkurs ma zasięg ogólnopolski. Oceny dokonuje się na podstawie ankiety konkursowej, zawierającej podstawowe informacje o działalności każdej z firm. Najważniejsze elementy podlegające ocenie to:

  • opracowana i wdrożona strategia działań w obszarze CSR,
  • skuteczne metody komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej firmy,
  • polityka firmy wobec pracowników, w tym przestrzeganie zasad równouprawnienia,
  • przestrzeganie reguł społecznej odpowiedzialności biznesu w dziedzinie ekologii, rynku i działań charytatywnych.

- Społeczna odpowiedzialność biznesu to jeden z biznesowych filarów Rekordu SI. Swoją rozpoznawalność w dużej mierze zawdzięczamy temu, że 50 procent naszych zysków przeznaczamy na cele społeczne. Bycie fair wobec pracowników i klientów są dla nas tak samo ważne, jak jakość naszych produktów – mówi dyrektor finansowy Maria Kasztura, która w imieniu firmy odbierała wyróżnienie.