Janusz Szymura w Radzie Uczelni Akademii Techniczno-Humanistycznej

29 maj 2019

28 maja 2019 roku Senat ATH powołał do Rady Uczelni Prezesa Rekord SI Janusza Szymurę. Rada uczelni to organ uczelni publicznej, w skład której wchodzi 6 albo 8 osób powoływanych przez senat, z zastrzeżeniem, że osoby spoza wspólnoty uczelni muszą stanowić co najmniej 50% tego składu. Rada uczelni zajmuje się m. in. opiniowaniem projektu strategii uczelni, monitorowaniem gospodarki finansowej uczelni, monitorowaniem zarządzania uczelnią czy wskazywaniem kandydatów na rektora po zaopiniowaniu przez senat.

Współpraca pomiędzy Rekordem SI i ATH-em trwa już 20 lat. Transfer wiedzy ze środowiska naukowego umożliwia implementowanie teorii do systemów, oferowanych przez naszą firmę. Studenci Akademii, dzięki współpracy z Rekordem, mają z kolei dostęp do rozwiązań praktycznych, jakimi są nowoczesne narzędzia zarządzania oraz aktualne wersje oprogramowania. W ubiegłych latach pracownicy Rekordu oraz naukowcy i studenci ATH-u współpracowali przy wielu projektach naukowo-dydaktycznych, m. in. "Starter" czy "Projekt Young". Firma stanowi też doskonałe zaplecze do tworzenia prac naukowych – na bazie systemu Rekord.ERP powstały już trzy prace doktorskie oraz kilkadziesiąt prac inżynierskich i magisterskich. Z Rekordem stale współpracuje trzech pracowników naukowych ATH: prof. dr hab. inż. Józef MATUSZEK, dr h.c., dr hab. inż. Janusz MLECZKO prof. ATH i dr inż. Grzegorz GUNIA, dzięki czemu możliwa jest realizacja wielu projektów badawczych z udziałem firmy.