Gmina Olecko korzysta z usług cyfrowych Rekordu

17 czerwiec 2019

11 czerwca 2019 roku Prezes Rekordu SI Janusz Szymura był gościem Burmistrza Olecka Karola Sobczaka. Podczas spotkania podsumowano pierwsze miesiące korzystania przez Gminę z usług cyfrowych, udostępnianych w ramach projektu "e-Gmina Olecko". Celem tego projektu jest wsparcie rozwoju elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji oraz zwiększenie dostępu zarówno obywateli, jak i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych online. Dla klientów urzędu będzie to oznaczało skrócenie czasu potrzebnego do załatwienia wybranej sprawy, wraz z ułatwieniem procedury realizacji całości zagadnienia. Centrum elektronicznych usług publicznych będzie stanowił dedykowany portal dla klientów urzędu, którymi mogą być zarówno mieszkańcy, jak też przedsiębiorcy (podatnicy i inwestorzy). Oferowane w ramach portalu usługi będą równoważne co do wykonywanych usług w standardowym trybie, jednakże cały proces będzie się odbywał automatycznie z wykorzystaniem rozwiązań informatycznych bez konieczności wizyty klienta w siedzibie Urzędu.

Podpisanie umowy między Rekordem SI a Gminą Olecko o wartości 1.674.785,96 zł nastąpiło 14 sierpnia 2018 roku. Projekt zakończył się 8 listopada 2018 roku. 

Głównymi celami projektu były:

 • planowy rozwój systemów informatycznych Urzędu, wykonywanie wszystkich czynności przewidzianych przez prawo oraz dobre praktyki urzędowe i odzwierciedlenie pełnego sposobu ich realizacji w systemie,
 • rozwój elektronicznych usług publicznych poprzez integrację systemów wewnętrznych Urzędu, udostępnianie danych z tych systemów obywatelom oraz integracja z Elektroniczną Skrzynką Podawczą na platformie krajowej ePUAP,
 • usprawnienie działania administracji samorządowej, podniesienie jakości usług i obniżenie kosztów ich świadczenia


Usługi udostępniane z wykorzystaniem platformy eUrząd:

 • 30 formularzy elektronicznych z zakresu podatków lokalnych, meldunków działalności gospodarczej i innych,
 • udostępnianie informacji po uwierzytelnieniu (np. podatki, opłaty i rozrachunki z urzędem, stan sprawy, itp.),
 • możliwość realizacji płatności należności podatkowych poprzez usługę PayByNet,
 • uruchomienie powiadomień: mailowo, poprzez SMS oraz platformę ePUAP,
 • udostępnianie informacji publicznych z danych strukturalnych   

Dodatkowo w ramach wdrożenia:

 • uruchomiono Portal Sprawozdawczości Finansowej dla jednostek budżetowych urzędu,
 • przeniesiono dane środków trwałych (nisko i wysoko cennych) prowadzonych papierowo do bazy danych,
 • przeprowadzono indywidualne szkolenia i konsultacje z systemów dziedzinowych

 

Klient część spraw może załatwić szybciej i wygodniej, niezależnie od pory dnia i miejsca pobytu. Z systemu e-Urząd skorzystać można przy pomocy komputera, laptopa bądź telefonu komórkowego po pobraniu aplikacji mobilnej. Możliwy jest dostęp do informacji o stanie spraw oraz zobowiązaniach podatkowych i opłatach, jak również do informacji z rejestrów urzędu, a także dostęp do formularzy elektronicznych usług - mówi Tomasz Bellon z Wydziału Organizacyjnego i Nadzoru w Urzędzie Miejskim w Olecku. 

Prezes Janusz Szymura i Burmistrz Karol Sobczak na plaży miejskiej w Olecku.