Rekord SI w najnowszym zestawieniu "ComputerWorld TOP 200"

03 lipiec 2019

W nowym „Computerworld TOP 200” czyli corocznym raporcie o stanie polskiej branży teleinformatycznej autorzy publikacji zaprezentowali tabele z danymi liczbowymi na temat firm z sektora IT za rok 2018.

„W 2018 roku firmy z sektora IT odnotowały łącznie przychody w wysokości 65 mld zł, co stanowi rekordową wartość. Po przerwie polska informatyka wraca do wzrostów na przyzwoitym poziomie. Po bardzo dobrym roku 2015 (10,5% wzrostu) przyszło zahamowanie z roku 2016: w gospodarce wyhamowały inwestycje, stanęły wielkie projekty informatyczne w administracji, w problemy będące następstwem podatkowej karuzeli popadli dystrybutorzy. Wartość rynku IT w Polsce spadła o 5,2%. Rok 2017 okazał się okresem rekonwalescencji z raczej teoretycznym wzrostem o 1,7% (teoretycznym, skoro inflacja sięgnęła 2%). Po wynikach 2018 r. widać, że pacjent z wynikiem 7,1% wrócił do zdrowia” - czytamy we wstępie opracowania.

Rekord SI zajął 13. miejsce w kategorii największych dostawców systemów zarządzania procesami i elektronicznym obiegiem dokumentów (ECM). Jest to awans o 5 miejsc w porównaniu do 2017 roku (dynamika wzrostu wyniosła 21%). Wysokość przychodów z tego sektora to w 2018 roku 3,58 mln zł.

Rekord SI zajął 17. miejsce pośród największych dostawców oprogramowania na licencjach własnych z przychodami w wysokości 28 mln zł i dynamiką wzrostu 40%.

18. miejsce Rekord SI zajął w gronie największych płatników podatku CIT w branży IT w 2018 roku.

Pośród największych dostawców rozwiązań i usług IT dla sektora administracji publicznej i służb mundurowych firma Janusza Szymury osiągnęła 18. miejsce. W roku poprzednim było to 29. miejsce. Dynamika wzrostu wyniosła 54%. Warto zaznaczyć, że przychody z tego sektora działalności osiągnęły 33,7 mln zł, co stanowiło 84% przychodów firmy z IT.

W kategorii największych dostawców systemów ERP udało się zająć 19. miejsce, osiągając dynamikę wzrostu 18% i awansując z 22. miejsca, z rocznymi przychodami w wysokości 6,58 mln zł. Przychody z systemów ERP jako procent całości przychodów z IT osiągnęły 16%.

W zestawieniu największych dostawców usług szkoleniowych Rekord SI zajął 19. miejsce. Ten rodzaj działalności to 4% przychodów uzyskanych z IT.

Sumarycznie, powiedzieć można, że rok 2018 był dla firmy najlepszym rokiem w historii. Przychody ze sprzedaży produktów i usług IT osiągnęły kwotę 40,3 mln zł (dynamika wzrostu 46%), co pozwoliło na wypracowanie zysku netto na poziomie 8,4 mln zł.