E-usługi dla mieszkańców Prudnika

22 lipiec 2019

15 lipca 2019 roku zakończono wdrażanie e-usług Rekordu SI w Gminie Prudnik. - W ramach projektu wdrażany był eUrząd w zakresie podatków i odpadów, system konsultacji społecznych oraz rozwiązania w zakresie  GIS. Urząd Miasta Prudnik jest jednym z  pierwszych urzędów województwa opolskiego korzystających z eUrzędu firmy Rekord SI – mówi Wioletta Kasprzyk, kierownik projektu z ramienia Rekordu SI.

Dzięki eUrzędowi każdy mieszkaniec może uzyskać bezpośredni wgląd w stan swoich należności wobec Gminy oraz wykonać przelew. Natomiast dzięki systemowi konsultacji społecznych mieszkańcy Prudnika mają możliwość zaopiniowania uchwał Rady Gminy.

Ważną częścią projektu była integracja systemów z serwerem GIS. W ramach zadania zainstalowano moduł tworzący ewidencje źródłowe w systemach dziedzinowych, które będą publikowane przez usługę w postaci warstw na geoportalu Gminy. Dotyczy to nieruchomości objętych podatkiem od osób fizycznych oraz od osób prawnych. Ponadto dokonano wektoryzacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

- Efektem wdrożenia było uruchomienie portalu informacji podatkowej dla mieszkańców gminy Prudnik oraz aplikacji dziedzinowych z obszaru podatków i systemu informacji przestrzennej, co przełożyło się na automatyzację rozliczeń i poprawę dostępności do informacji o sposobie załatwiania i przebiegu sprawy w Urzędzie Miejskim w Prudniku. Polecamy firmę Rekord SI jako solidnego i profesjonalnego wykonawcę wdrożenia – mówi Tadeusz Górecki z Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Prudniku.

Wdrożenie realizowano w ramach projektu „Wzrost jakości usług administracyjnych w Dzierżoniowie, Kluczborku, Kędzierzynie-Koźlu, Namysłowie, Prudniku” - liderem była Gmina Kluczbork, a partnerami pozostałe gminy. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020” w ramach Osi priorytetowej II –Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 – Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Kwota projektu opiewała na sumę 190 773,00 zł brutto. Okres realizacji: od 7 maja 2019 roku do 7 sierpnia 2019 roku. Projekt zakończono przed czasem 15 lipca 2019 roku.

Foto: Wikipedia.