Rekord SI w Gorzowie Wielkopolskim

02 październik 2019

19 września 2019 roku na terenie Gorzowskiej Akademii im. Jakuba z Paradyża odbyła się konferencja zamykająca projekt pn.: „Rozwój elektronicznych usług świadczonych przez Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego oraz udostępniania danych publicznych”. Wydarzenie zorganizowano w ramach inicjatywy „Cywilizacyjne wyzwania informatyki Smart Cities”. Podczas konferencji dyrektor biura projektów Rekord SI Maksymilian Hałas wygłosił wykład pt. "Zintegrowany System Zarządzania Urzędem jako kluczowy aspekt budowy nowoczesnego samorządu". 

Projekt miał charakter bardzo złożony i w szczególności Rekord SI w konsorcjum z Rekordem Pomorze kompleksowo wdrażał systemy informatyczne. Dotyczyło to zarówno obszaru Zintegrowanego Systemu Zarządzania Urzędem w Urzędzie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, jak również w jednostkach podległych. Ponadto w układzie podwykonawstwa wdrażano także Zintegrowany System Zarządzania Oświatą w 66 jednostkach oświatowych na terenie Miasta Gorzów Wielkopolski.

Projekt pozwolił na wdrożenie zaawansowanych e-usług o wysokim poziomie dojrzałości, świadczonych za pośrednictwem Internetu.

- Wdrażane systemy umożliwią mieszkańcom łatwą, mobilną i szybką komunikację z urzędem i jednostkami mu podległymi. Z kolei administracja samorządowa otrzymała specjalistyczne narzędzia, dzięki którym pracownicy będą mogli sprawniej wypełniać swoje zadania oraz profesjonalnie zarządzać gminą. Ponadto całość obszaru systemów informatycznych w oświacie pozwoli na wprowadzenie zintegrowanej formy zarządzania jednostkami oraz umożliwi korzystanie z elektronicznych usług przez rodziców, nauczycieli oraz pracowników administracji samorządowej - mówi Maksymilian Hałas, który pełnił funkcję kierownika projektu. 

Wartość zrealizowanej umowy wynosiła 4.375.000,00 zł netto (5.381.250,00 zł brutto).