Złoty Dedal dla REKORDU SI

09 październik 2019

 

9 października 2019 roku w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej odbyła się X Gala Finałowa wręczenia nagród i wyróżnień w Konkursie "Firma Roku 2019", organizowanym wspólnie przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej oraz Regionalną Izbę Handlu i Przemysłu pod hasłem "Samorządy - Przedsiębiorcom". REKORD SI otrzymał najcenniejszą, najbardziej prestiżową nagrodę - statuetkę Złotego Dedala "za tworzenie pozytywnego wizerunku gospodarczego oraz promocję regionu".

- Traktujemy tę nagrodę jako zwieńczenie wieloletniego wysiłku Rekordu SI nie tylko w biznesie, ale też w działalności społecznej i sportowej. Ja i moi współpracownicy jesteśmy szczególnie dumny z tej nagrody również dlatego, że otrzymujemy ją w wyjątkowym dla nas roku, kiedy REKORD SI obchodzi trzydziestolecie istnienia, a klub BTS REKORD dwudziestopięciolecie. Dedal jest dla nas widocznym znakiem tego, że ciągły rozwój opłaca się nie tylko nam jako firmie, ale także że to, co robimy, jest ważne dla naszego najbliższego otoczenia, tzn. samorządu i regionalnego środowiska biznesowego – mówił po zakończeniu gali prezes Janusz Szymura.

Poprzednio REKORD SI otrzymał Dedala Nagrodę Gospodarczą Subregionu Południowego w 2012 roku. Nagrody przyznawane są przedsiębiorcom od 2010 roku. Tytuł Firmy Roku promuje szczególnie aktywne i dynamiczne firmy. Jest wyrazem uznania ze strony samorządów terytorialnych dla ich wiodącej roli w rozwoju regionalnym. Laureaci konkursu to przedsiębiorstwa, które z uwagi na swoją atrakcyjną ofertę oraz silną pozycję na rynku nie tylko kreują własny pozytywny wizerunek, ale mają znaczący wpływ na reputację swej gminy, powiatu, regionu. Kapituła konkursu składa się z prezydenta Bielska-Białej Jarosława Klimaszewskiego, starosty bielskiego Andrzeja Płonki oraz prezesa Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej Janusza Targosza. Tytuł Firmy Roku 2019 Bielska-Białej i statuetkę Dedala kapituła przyznała firmie Evatronix. Firmą Roku 2019 Ziemi Bielskiej została spółka Akces.

 

Foto: Krzysztof Dubiel