Pracownicze Plany Kapitałowe obowiązkowe od 12 listopada

12 listopad 2019

12 listopada to ważna data dla właścicieli dużych firm. Pracodawcy zatrudniający przynajmniej 250 pracowników muszą najpóźniej tego dnia podpisać umowę o prowadzenie PPK z wybraną instytucją finansową. W związku z koniecznością wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych systemy kadrowo-płacowe REKORDU. ERP zostały rozbudowane o nowe funkcje związane z  ewidencjonowaniem i naliczaniem składek.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, w celu ułatwienia obsługi systemu PPK w organizacjach klientów REKORDU SI, przygotowaliśmy specjalny moduł – Rekord PPK. Moduł umożliwi realizację ustawowego obowiązku zgłoszenia uczestników PPK do instytucji finansowych. Moduł stanie się dominującym narzędziem do zarządzania Pracowniczymi Planami Kapitałowymi pod kątem identyfikacji zdarzeń związanych z uczestnictwem pracowników w PPK oraz komunikacji z towarzystwami inwestycyjnymi. Szczególną rolą systemu będzie przechowywanie dowodów zdarzeń związanych z funkcjonowaniem PPK. Program zostanie również wyposażony w podstawowe wydruki i analizy ułatwiające zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi. Do poprawnej implementacji rozwiązania wymagane są aktualne wersje systemów kadrowo-płacowych Rekord.ERP.

PPK zaczęło funkcjonować najpierw u największych pracodawców. Mniejsze firmy mają coraz mniej czasu na przygotowanie się do zmian. Już od 1 stycznia 2020 r. regulacjami objęte zostaną przedsiębiorstwa, w których pracuje nie więcej niż 250 osób, ale nie mniej niż 50. Z kolei 1 lipca będzie datą graniczną dla pracodawców, którzy zatrudniają od 20 do 49 osób.