Szkolenie dla administratorów

15 listopad 2019

29 października w Centrum Badawczo Rozwojowym firmy Rekord SI odbyło się „Szkolenie Administratorów pakietu Ratusz” poświęcone przekrojowej tematyce administracji środowiskiem aplikacyjnym pakietu Ratusz

W szkoleniu wzięło udział ponad 50 administratorów, jak również osób bezpośrednio odpowiedzialnych za utrzymanie środowiska informatycznego w jednostkach administracji publicznej.

Szkolenie objęło tematykę administracji infrastruktury informatycznej pod kątem baz danych, jak również serwerów aplikacji i archiwizacji danych. Ponadto w obszarze administracji aplikacjami przybliżono nowe narzędzia administracyjne w postaci AdminXE oraz eRM. W obszarze aplikacji dziedzinowych przedstawiono sposób implementacji skryptów w ramach aplikacji podatkowych i opłatowych, natomiast w zakresie finansów oraz kadr i płac przedstawiono administrację portalu finansowo-budżetowego oraz portalu pracowniczego.

Uczestnicy szkolenia pozytywnie ocenili jego przebieg i tematykę. Wyrazili również zainteresowanie kontynuacją podobnych spotkań.