REKORD SI firmą FAIR PLAY po raz dwudziesty

26 listopad 2019

22 listopada 2019 roku w warszawskim Centrum EXPO XXI odbyła się Wielka Gala XXII edycji programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”, podczas której nastąpiło uroczyste wręczenie nagród laureatom programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2019.

REKORD SI otrzymał Certyfikat Jakości Biznesu „PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY” 2019 oraz tytuł honorowy SEMPER FIDELIS. Przedsiębiorstwa, którym kapituła programu przyznaje certyfikat w dwudziestu kolejnych edycjach, otrzymują nagrodę specjalną oraz tytuł honorowy "Semper Fidelis" - firmy zawsze wiernej zasadom fair play. W związku z liczną reprezentacją firm z Bielska-Białej, nagrody wręczał prezydent miasta Jarosław Klimaszewski. 

Podczas gali zostały wyróżnione następujące firmy z Bielska-Białej:

  • APENA-REMONT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
  • REKORD SI sp. z o.o.,
  • WizjaNet Sp. z o.o.,
  • Bielsko-Bialskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.,
  • AQUA S.A.,
  • ZIAD Bielsko- Biała S.A.,
  • Przedsiębiorstwo Komunalne "Therma" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

„Przedsiębiorstwo Fair Play” to ogólnopolski program, w którym co roku, już od ponad 20 lat, oceniane są wszystkie aspekty działalności firmy ze szczególnym uwzględnieniem sposobu i stylu prowadzenia przedsiębiorstwa, a nie jedynie wyników ekonomicznych czy jakości wyrobów. Program ma na celu promowanie etyki w działalności gospodarczej, pojmowanej jako odpowiednie zarządzanie relacjami z klientami, kontrahentami, pracownikami, wspólnikami, społecznością lokalną oraz władzą lokalną i państwową. Program ma na celu zachęcanie wszystkich firm w Polsce do zachowań etycznych oraz wprowadzenia stosownych zmian nie tylko w wewnętrznej organizacji pracy, ale także do kształtowania pozytywnych relacji ze społecznością lokalną oraz dbałości o środowisko naturalne. Program "Przedsiębiorstwo Fair Play" organizowany jest przez Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, funkcjonujący przy Krajowej Izbie Gospodarczej. 

Rekord SI, oprócz dwudziestu Certyfikatów Jakości Biznesu zdobył do tej pory cztery nagrody główne w programie, a prezes Janusza Szymura został wyróżniony tytułem „Ambasador Fair Play w Biznesie”.