Zmiany organizacji pracy firmy Rekord vs. COVID-19

16 marzec 2020

Szanowni Państwo, Drodzy Klienci

W związku z rozprzestrzenianiem się Koronawirusa (SARS-Cov-2) podjęliśmy szereg działań umożliwiających efektywną , dalszą współpracę z Państwem .

Zgodnie rekomendacjami rządowymi m.in. Ministra Rozwoju i Głównego Inspektora Sanitarnego (https://www.gov.pl/web/koronawirus/zalecenia-dla-przedsiebiorcow-w-zwiazku-z-rozprzestrzenianiem-sie-koronawirusa) i działając w oparciu o art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, musimy ograniczyć do minimum realizację prac szkoleniowo-wdrożeniowych, działań konsultacyjnych oraz obsługi serwisowych w oparciu o osobiste interakcje.

Przedmiotowe działanie podyktowane jest przede wszystkim troską o dobro Państwa jak również naszych pracowników. W związku z powyższym z dniem 16 marca 2020 r. prace szkoleniowo-wdrożeniowe oraz wsparcie serwisowe będą realizowane w formie zdalnej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (email) oraz dedykowanego oprogramowania umożliwiającego zdalne połączenia tj. Team Viewer, Skype oraz połączeń telefonicznych.

Będziemy przyglądać się dalszemu rozwojowi sytuacji i na bieżąco Państwa informować o zmianach w organizacji naszej wzajemnej współpracy.

Z poważaniem i z życzeniami zdrowia
Janusz Szymura
Prezes Zarządu.