Ruszają e-usługi w Gminie Domaniów

29 maj 2020

W pierwszym kwartale br. zakończono wdrożenie cyfrowych e-usług w Gminie Domaniów w ramach projektu "E-gmina - rozwój i poprawa dostępności elektronicznych usług administracji publicznej dla mieszkańców Gminy Domaniów". Celem głównym projektu jest zapewnienie obywatelom i przedsiębiorcom z Gminy Domaniów możliwości wykorzystania wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych, co pozwoli usprawnić relacje klientów urzędu z jego pracownikami.

Dzięki wdrożeniu administracja gminna korzystać będzie m.in. z systemu finansowo-budżetowego, systemów podatkowego i opłatowego, aplikacji eDokument oraz eUrzędu. Ten ostatni pozwoli mieszkańcom w sposób zdalny zarządzać swoimi należnościami wobec gminy (informacje spersonalizowane), a także posiadać na bieżąco dostęp do ważnych dla wszystkich mieszkańców informacji lokalnych. Ważną częścią projektu była integracja systemów z serwerem GIS. W ramach zadania zainstalowano moduł tworzący ewidencje źródłowe w systemach dziedzinowych, które będą publikowane przez usługę w postaci warstw na geoportalu gminy.

- Jako kierownik projektu pragnę podziękować Władzom Gminy za współpracę na każdym etapie realizacji projektu. Dużym zaangażowaniem wykazali się wszyscy pracownicy urzędu i jednostek pomocniczych, które również objęte zostały informatyzacją. W szczególności duże zaangażowanie służb finansowo-budżetowych pozwoliło na sprawne wdrożenie  systemu finansowo-budżetowego, systemów podatkowego i opłatowego oraz udostępnienie tych informacji w aplikacji eDokument oraz eUrząd. Mam nadzieję że pozwoli to na sprawne kontakty między mieszkańcami i przedsiębiorcami a urzędem szczególnie w czasie pandemii COVID-19 - mówi Izabela Czapska, kierownik projektu ze strony REKORDU SI.

- Pakiet Ratusz jest bardzo rozbudowany, a jego wdrożenie w niewielkiej gminie napotyka na problemy z implementacją tak dużej ilości danych. Dodatkowo, na wdrożenie w Domaniowie przypadł okres pandemii koronawirusa. Tym bardziej trzeba podkreślić znaczenie partnerskiej relacji, jaką udało się wypracować z pracownikami urzędu. Zwieńczeniem dobrych stosunków było darmowe wdrożenie systemu kadrowo-płacowego, który nie był elementem projektu – mówi Janusz Szymura, Prezes REKORDU SI.

Projekt "E-gmina - rozwój i poprawa dostępności elektronicznych usług administracji publicznej dla mieszkańców Gminy Domaniów" współfinansowano ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Łączna wartość projektu wyniosła 867,150 zł.