Kolejne usługi cyfrowe w Starostwie Powiatowym w Mikołowie

30 lipiec 2020

24 lipca 2020 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mikołowie podpisana została umowa na zakup i wdrożenie modułów oprogramowania do kolejnych usług cyfrowych dla tego powiatu. Jest to jedno z zadań wykonywanych przy realizacji „Cyfrowego Powiatu Mikołowskiego - Bis” - projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Firma REKORD SI zobowiązała się m.in. dostarczyć i wdrożyć następujące funkcjonalności:

  • program Dysponent przeznaczony do ewidencji zamówień, umów i faktur,
  • Portal Pracowniczy - oprogramowanie udostępniające informacje kadrowo-płacowe,
  • eUrząd - portal elektronicznych usług publicznych dla interesantów, który będzie stanowił jednolitą platformę internetową udostępniającą e-usługi publiczne na 5 poziomie w zakresie opłat lokalnych (m.in. opłata za wieczyste użytkowanie)
  • system GIS i świadczenie e-usług publicznych w zakresie systemu informacji przestrzennej

Projekt pn. „Cyfrowy Powiat Mikołowski Bis” jest kontynuacją i rozwinięciem zrealizowanego w latach 2015 – 2018 projektu „Cyfrowy Powiat Mikołowski”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: II. Cyfrowe śląskie dla działania: 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych.

Celem projektu jest rozwój udostępnionych usług publicznych świadczonych elektronicznie i podniesienie poziomu dojrzałości niektórych z nich. W ramach projektu nastąpi rozwój infrastruktury teleinformatycznej związanej z bezpieczeństwem informacji oraz rozbudową środowiska serwerowego w zakresie niezbędnym do uruchomienia nowych aplikacji i związanych z nimi e-usług. Aplikacje te to przede wszystkim bazy danych BDOT i GESUT, moduł konsultacji społecznych, portal e-usług z aplikacją mobilną oraz system uwierzytelniania użytkowników z identyfikatorami typu „token”. Projekt „Cyfrowy Powiat Mikołowski Bis” umożliwi udostępnienie 7 elektronicznych usług publicznych o wysokim poziomie dojrzałości w oparciu o istniejącą oraz zakupywaną w projekcie infrastrukturę.

Realizacja projektu pozwoli zarówno pracownikom urzędu, jak też mieszkańcom i interesantom na sprawniejszą komunikację oraz korzystanie z danych cyfrowych, związanych z funkcjonowaniem powiatu.

- Od wielu lat REKORD SI realizuje projekty informatyczne wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Mikołowie. Usługi, na których realizację podpisaliśmy umowę, są rozszerzeniem dotychczasowej współpracy. Cieszę się, że przebiegała ona pomyślnie i mam nadzieję, że wdrażane usługi dadzą wymierną korzyść wszystkim osobom, które będą z nich korzystały – mówi Janusz Szymura, Prezes REKORD SI.

W imieniu firmy umowę podpisał Maksymilian Hałas, Dyrektor Biura Projektów REKORD SI.

Fot. portal Mikolowski.pl