Gotowi na JPK_V7M

16 wrzesień 2020

Począwszy od 1 października 2020 roku podatnik zobowiązany jest do wysyłania co miesięcznego sprawozdania podatkowego w nowej formie, jaką jest plik JPK V7M. Od tego momentu nie ma potrzeby osobnego składania plików JPK i deklaracji VAT-owskich.

W części ewidencyjnej poza dotychczasowymi danymi podatnicy są obowiązani w szczególnych przypadkach określić:

  • grupowanie towarów i usług (GTU 01- GTU 13),
  • oznaczenie procedur podatkowych (13 możliwych do wyboru),
  • oznaczenie typu dokumentu będącego dokumentem specjalnego rodzaju.

Powyższe w programach nazwane są atrybutami do JPK V7M.

 

Okres wejścia w życie nowych regulacji: 1 października 2020 r.

Termin wysyłki pliku: 25 listopada 2020 r.

 

W odniesieniu do powyższych zmian prawnych programy pakietu Ratusz umożliwiają:

  • wystawianie i ewidencję księgową faktur sprzedaży i zakupu wraz z powyżej wymienionymi atrybutami,
  • generowanie jednostkowego pliku JPK_V7M na podstawie zaewidencjonowanych wcześniej faktur sprzedaży i zakupu (program Rdeklaracje),
  • sporządzanie deklaracji cząstkowych poprzez import z pliku JPK_V7M lub import z rejestrów VAT,
  • sporządzanie deklaracji zbiorczych i wysyłkę nowego pliku JPK_V7M

Z kolei programy pakietu REKORD.ERP umożliwiają:

  • wystawianie i ewidencję księgową faktur sprzedaży i zakupu wraz z powyżej wymienionymi atrybutami,
  • generowanie jednostkowego pliku JPK_V7M na podstawie zaewidencjonowanych wcześniej faktur sprzedaży i zakupu (program Rdeklaracje),
  • sporządzanie i wysyłkę nowego pliku JPK V7M.

 

Użytkowników systemu Rekord.ERP zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi JPK_V7M poprzez stronę "Najczęściej zadawane pytania (FAQ)" dostępną z programu Fakturowanie lub FK w menu Pomoc.