Forum Użytkowników Pakietu REKORD.ERP w odsłonie online

04 listopad 2020

W dniach 20-22 października 2020 roku odbyła się XIX edycja Forum Użytkowników Pakietu REKORD.ERP. Z powodu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 wydarzenie zorganizowano w formule online.

Konferencję pierwszego dnia otworzył Prezes REKORDU SI Janusz Szymura wraz z Dyrektorem Pionu ERP Arkadiuszem Szczotką. Prezes Szymura zaprezentował kierunki rozwoju produktów oraz firmy. Szczególny nacisk Prezes położył na starania firmy w kierunku efektywnej obsługi klientów w sytuacji ograniczeń związanych z pandemią. Przykładem takich działań jest rozwijanie produktów wspomagających przedsiębiorstwa w pracy zdalnej (Portal Pracowniczy, eSprzedaż), a także rozwijanie usług serwisowych i szkoleniowych. Prezes wspomniał o ostatnich zmianach technologicznych związanych z Firebird 3.0, PostgreSQL, ERM, Delphi XE10 czy nowym narzędziem Db Manager.

Pierwszą prezentację „Zarządzanie pracami projektowymi w REKORD.ERP” przedstawili prof. Janusz Mleczko, Dagmara Dulewicz i Witold Smuda. Prelegenci omawiali  kwestię tworzenia innowacyjnych projektów na różnych etapach ich powstawania. W prezentacji położono nacisk na różnorodność projektów oraz odmienność prac projektowych od czynności procesowych. Ważnym tematem był ekran planisty, który pokazuje w sposób wizualny obłożenie zadaniami zasobów w poszczególnych działach. Na zakończenie dnia uczestnicy wzięli udział w quizie o firmie REKORD SI.

Drugi dzień Forum upłynął pod znakiem prezentacji zespołów: finansowego oraz produkcyjno-logistycznego. Pierwsza z nich „Podsumowanie: JPK_V7M w REKORD.ERP” wygłoszona przez Joannę Stach i Andrzeja Ciżboka poruszała temat zmian w systemach finansowych, wprowadzanych jako rezultat regulacji prawnych związanych z przepisami o jednolitym pliku kontrolnym. Z kolei prezentacja Kamila Kajzera i Rafała Otockiego „Nowości w aplikacjach pakietu REKORD.ERP” skupiała się na innowacjach w programach eSprzedaż, eDostawca, rejestracji etykietowej oraz generowania dyspozycji dla dokumentów przychodowych.

Dzień trzeci rozpoczął się od przedstawienia prezentacji zespołu kadrowo-płacowego oraz Pionu ECM. Jacek Łyszczek szczegółowo opisał założenia Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz istotę funkcjonowania modułu REKORD PPK. Mowa była też o rejestracji pracy zdalnej w Portalu Pracowniczym – funkcjonalności niezwykle przydatnej zwłaszcza w dobie pandemii i wynikających z niej implikacji dla sposobu pracy w wielu firmach. Z kolei Kamil Hałas z Pionu ECM przybliżył słuchaczom nasz nowy produkt, jakim jest DB Manager – narzędzie służące do archiwizacji, które zabezpiecza dane z Firebirda 3.0 i PostgreSQL.

Podsumowaniem całości był panel dyskusyjny z udziałem prof. Mleczki i Dyrektora Szczotki. Nowością podczas tegorocznego Forum były wirtualne pokoje, w których uczestnicy wydarzenia konsultowali problemy i zadawali pytania specjalistom REKORDU. W sumie dostępne były cztery pokoje: produkcyjny, logistyczny, finansowy oraz wdrożeniowy.

W sumie przed ekranami komputerów zasiadło ponad 60 widzów. Choć z przyczyn zewnętrznych Forum ERP nie odbyło się w formie pożądanej przez większość uczestników, to jednak zainteresowanie klientów tym wydarzeniem świadczy o potrzebie organizowania konferencji w formule online. Mamy jednak nadzieję, że w przyszłym roku spotkamy się wszyscy w tzw. „realu”.