eDokument z tytułem "Produktu roku 2020"

21 grudzień 2020

System zarządzania dokumentami eDokument zdobył 2. miejsce w kategorii "oprogramowanie dedykowane administracji publicznej" w konkursie "Produkt roku 2020" magazynu „IT w administracji”. Nagrodę w imieniu firmy odebrał Paweł Pietraszko, Product Manager systemu eDokument.

Nagrodzona aplikacja umożliwia zarządzanie korespondencją, sprawami i dokumentami własnymi zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem w sprawie instrukcji kancelaryjnej. Program został zaprojektowany ze szczególnym uwzględnieniem prostoty i przejrzystości interfejsu, operacji na dokumentach elektronicznych, integracji z pozostałymi modułami systemu Ratusz, integracji z zewnętrznymi platformami usług, w szczególności z platformą ePUAP.

Ideą konkursu jest wyróżnienie i promocja najlepszych produktów IT wykorzystywanych w codziennej pracy w jednostkach sektora publicznego.

Do tej pory REKORD SI otrzymał nagrody trzykrotnie:

  • 3. miejsce w kategorii „Oprogramowanie dedykowane administracji publicznej” za eRatusz (2019)
  • 1. miejsce w kategorii „Oprogramowanie dedykowane administracji publicznej” za system Ratusz (2017)
  • 1. miejsce w kategorii „Oprogramowanie dedykowane administracji publicznej” za system Ratusz (2016)

Pozostałym firmom, które otrzymały nagrody serdecznie gratulujemy.