Rozpoczynamy prace w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego

19 styczeń 2021

Ruszają prace wdrożeniowe w ramach podpisanej 4 stycznia 2021 roku umowy dotyczącej wdrożenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Już w grudniu zeszłego roku wicemarszałek Łukasz Smółka, Marta Malec-Lech z zarządu województwa oraz Prezes Janusz Szymura podpisali list intencyjny w sprawie zawarcia umowy na system ds. planowania budżetu i obsługi finansowo – księgowej oraz sprawozdawczości budżetowej.

REKORD SI zaprojektuje, wdroży i będzie utrzymywać nowoczesny system finansowo - księgowy klasy ERP, który będzie wspierał pracę urzędu oraz 87 jednostek województwa, dla których udostępnione w formie portalu zostaną m.in. moduły planowania budżetu oraz sprawozdawczości.

11 stycznia br. w siedzibie urzędu przy ulicy Racławickiej 56, odbyło się tzw. spotkanie kickoff, na którym uczestnicy z obu stron zaangażowani w projekt zainaugurowali realizację umowy. Na spotkaniu omówiono formy współpracy w kolejnych etapach pracy, przedstawiono harmonogram czynności oraz ustalono sposoby komunikacji pomiędzy zespołami.

Celem projektu „Zintegrowany System Informatyczny – narzędzia IT wspomagające zarządzanie Województwem Małopolskim” jest cyfryzacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego ze szczególnym naciskiem na informatyzację obszaru finansowo-księgowego oraz implementację nowoczesnych narzędzi analitycznych.

Termin wykonania całej umowy to 84 miesiące. Umowa uwzględnia również świadczenie usługi gwarancyjnej oraz serwisu utrzymaniowego w okresie 5 lat od odbioru systemu. 

Wartość umowy z firmą REKORD SI Sp. z o. o. to ok. 12,2 mln zł, z czego 85% wartości umowy jest dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Fot.: Urząd Marszałkowski Woj. Małopolskiego