Rozpoczęliśmy wdrożenie w Urzędzie Gminy Polanka Wielka

19 luty 2021

23 grudnia 2020 roku Wójt Gminy Polanka Wielka Grzegorz Gałgan i Prezes REKORDU SI Janusz Szymura podpisali umowę na „Dostawę infrastruktury technicznej, oprogramowania (licencje i środowisko pracy) wraz z pracami wdrożeniowo-instalacyjnymi i szkoleniami w ramach projektu „Wdrożenie elektronicznych usług i administracji w Gminie Polanka Wielka”.

- Projekt ma charakter kompleksowy. W jego ramach nastąpi wdrożenie Portalu Finansowo – Budżetowego w zakresie wniosków o zmianę planu, sprawozdawczości oraz obsługi VAT, co znacząco ułatwi zarządzanie w kwestiach finansowych. Dodatkowo dostarczone zostaną  serwery, wykonana będzie klimatyzacja serwerowni oraz udostępniony portal internetowy obsługi mieszkańca/interesanta – mówi kierownik projektu Wioletta Kasprzyk.

Realizacja projektu ułatwi realizację zadań publicznych pracownikom Urzędu Gminy, a zarazem poprawi komunikację na linii urząd – mieszkańcy. Poza wspomnianymi składnikami oprogramowania urząd korzystał będzie też z programu eDokument. Z kolei mieszkańcy będą mogli dowiedzieć się o lokalnych wydarzeniach, a także sprawdzić stan swoich należności wobec Gminy z pomocą eUrzędu i aplikacji mobilnej.

Zadanie współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Całkowita wartość projektu to 699 870 zł.

Fot.: archiwum Urzędu Gminy Polanka Wielka. Autor: Z. Chojeta.