Moduł REKORD.PPK nagrodzony Medalem Europejskim

25 czerwiec 2021

23 czerwca 2021 roku nasza firma po raz kolejny otrzymała Medal Europejski. Tym razem kapituła nagrody wyróżniła REKORD SI za program REKORD.PPK, który pozwala kompleksowo zarządzać zarówno obsługą ewidencyjną uczestników programu, jak również transmisją dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych do towarzystw funduszy inwestycyjnych (TFI). 

Moduł REKORD PPK umożliwia realizację ustawowego obowiązku zgłoszenia uczestników PPK do „instytucji finansowych”. Program jest w pakiecie kadrowo-placowym dominującym narzędziem do zarządzania Pracowniczymi Planami Kapitałowymi pod kątem identyfikacji zdarzeń związanych z uczestnictwem pracowników w PPK oraz komunikacji z towarzystwami inwestycyjnymi. 

W imieniu firmy nagrodę odebrała Anna Stekla-Majer, kierownik zespołu promocji REKORD SI.

Medal Europejski to przedsięwzięcie organizowane przez Business Centre Club pod honorowym patronatem Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w Brukseli. Medal Europejski jest niekomercyjnym, ogólnopolskim przedsięwzięciem promującym ideę Unii Europejskiej w środowisku przedsiębiorców. Wyróżniane są wyroby i usługi, które swoim standardem nie odbiegają od poziomu europejskiego. 

Do tej pory REKORD SI otrzymał już osiem Medali Europejskich:

  • za Techniczne Przygotowanie Produkcji (TPP 2.0). Jest to moduł będący częścią pakietu REKORD.ERP, zintegrowany z narzędziami CAD/PDM. Znajduje zastosowanie w optymalizacji procesów biznesowych, projektowaniu konstrukcji i technologii wytwarzania w przedsiębiorstwach produkcyjnych (2018 rok),
  • za program Odpady Komunalne - autorskie, innowacyjne rozwiązanie informatyczne, które wspomaga samorządy w zakresie gospodarki odpadami (2013 rok),
  • system eDokument, który umożliwia zarządzanie korespondencją, sprawami i dokumentami własnymi zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem w sprawie instrukcji kancelaryjnej (2012 rok),
  • e-urząd - system, który umożliwia udostępnianie informacji publicznych z danych strukturalnych (2011 rok),
  • portal analityczny LIDER, czyli rozwiązanie technologiczne z obszaru Business Intelligence pozwalające na prezentowanie oraz analizę dowolnych danych znajdujących się w bazie systemu Ratusz. Podstawowym wyróżnikiem tego programu jest wykorzystanie przeglądarki internetowej jako narzędzia do przeglądania danych (2010 rok),
  • usługi wdrożeniowe systemów informatycznych wspomagających zarządzanie (2006 rok),
  • zintegrowany pakiet systemów do zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym REKORD.ERP (2002 rok),
  • zintegrowany pakiet systemów do zarządzania gminą RATUSZ (2001 rok).