IX Konferencja Usprawnianie Elektronicznej Administracji

08 październik 2021

6 pazdziernika już po raz IX. zorganizowaliśmy konferencję pt. Usprawnienia Elektronicznej Administracji. W tym roku całość wydarzenia odbyła się w formie stacjonarnej, a w Centrum Badawczo-Rozwojowym gościliśmy ponad 50 Sekretarzy, którzy w swoich urzędach korzystają z systemu zarządzania obiegiem spraw i dokumentów – eDokumentem.

Tematyka tegorocznego spotkania została podzielona na 3 bloki:

  1. Między eDokumentem, a aplikacjami dziedzinowymi

Przedstawiliśmy Rejestry – nową aplikację o wielu funkcjonalnościach, dającą urzędom możliwość prowadzenia dowolnych rejestrów i ewidencji, a także nowy mechanizm obsługi sfer dziedzinowych.

  1. Dziś i jutro w systemie eDokument

Drugi blok tematyczny dotyczył przede wszystkim nowych funkcjonalności w systemie eDokument i nowych wyzwań, przed którymi staną wkrótce zarówno nasi Klienci, jak i systemy pakietu Ratusz – eDoręczeń i Krajowego Rejestru eFaktur.

  1. Głos klientów

W ostatnim bloku głos oddaliśmy naszym Klientom, aby poznać ich opinie i punkt widzenia w kontekście nowych wyzwań prawnych (eDoręczenia, KReF, tryb EZD).

Sekretarz Miasta Cieszyna przedstawił wdrożenie systemu eDokument na podstawie Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

Spotkanie zakończyliśmy niezwykle burzliwą dyskusją w zakresie tego, jak zarządzać dokumentacją w administracji w świetle nowych przepisów – eDoręczenia, tryb EZD.

Bardzo dziękujemy członkom panelu dyskusyjnego (Sekretarz UM Cieszyn, Sekretarz UM Rabka-Zdrój, Dyrektor Wydziału Informatyki UMIG Wieliczka, Dyrektor Pionu Systemów ECM) za ciekawe spostrzeżenia i wnioski, a wszystkim uczestnikom za aktywny udział w dyskusji.

Możliwość spotkania „oko w oko” była także okazją do wymiany doświadczeń i konsultacji ze specjalistami Rekordu SI.

Dziękujemy i już dziś zapraszamy na kolejną, jubileuszową X edycję konferencji w przyszłym roku.