Za nami II edycja Forum Skarbników

25 październik 2021

21 października odbyło się II Forum Finansów, czyli konferencja dedykowana skarbnikom i służbom finansowym jednostek samorządu terytorialnego. Była to okazja do przedstawienia kierunków rozbudowy pakietu finansowo-budżetowego oraz podsumowania zmian, które zostały w nim dokonane w ostatnich dwóch latach.

W trakcie konferencji poruszone zostały następujące zagadnienia:

  • budżet zadaniowy (BZ) (aplikacja do obsługi budżetu zadaniowego, ustalenie struktury BZ, definiowanie zadań, działań; określanie mierników i ryzyk; analiza zarządcza),
  • WPF (program do planowania i prowadzenia wieloletniej prognozy finansowej; przygotowanie i analiza załącznika nr 1 do WPF (tabela WPF) z uwzględnieniem źródeł danych, sposobów przeliczania, metod analizy; przygotowanie załącznika nr 2 do WPF (wykaz przedsięwzięć) ),
  • nowa aplikacja BUDŻET2 (nowa wersja programu do analizy budżetu; spójne podejście do parametrów i słowników w aplikacjach budżetowych; struktura organizacyjna JST a struktura obiegu dokumentów budżetowych w aplikacjach przeglądarkowych służących do obsługi budżetu JST),
  • Ratusz24 (nowa koncepcja publikacji budżetu),
  • Budżet 2022 (zmiany w klasyfikacji budżetowej – wpływ na projektowanie i rozliczanie budżetu roku 2022)

Na końcu odbył się panel dyskusyjny "Budżet zadaniowy - szanse i bariery sprawnej kontroli zarządczej w JST. Polski Ład - skutki finansowe w budżetach samorządowych", w których udział wzięli skarbnik Miasta Bytomia Ewa Tomczak, skarbnik Gminy Zawoja Dariusz Gancarczyk, Prezes Janusz Szymura oraz Dyrektor Pionu Wdrożeń Rekordu SI Jacek Jaworowski.