Nowe programy i e-usługi Rekordu dla Powiatu Wadowickiego

04 maj 2022

27 kwietnia 2022 r. podpisana została nowa umowa pomiędzy Rekordem SI a Starostwem Powiatowym w Wadowicach. Podpisanie nastąpiło w siedzibie Starostwa na uroczystym spotkaniu inicjującym projekt. Umowa obejmuje realizację zamówienia pn. „Dostawa systemów informatycznych wraz z wdrożeniem e-usług” wdrażanego w ramach projektu „Uruchomienie e-usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Wadowicach”. Ze strony Rekordu SI na spotkaniu obecny był Prezes Janusz Szymura oraz kierownik projektu ze strony wykonawcy Wioletta Kasprzyk. Ze strony urzędu uczestnikami byli Eugeniusz Kurdas, starosta wadowicki, a także wicestarosta Beata Smolec oraz kierownik projektu a zarazem kierownik Wydziału Organizacji i Nadzoru Grzegorz Polak.

Zakres projektu obejmuje m. in. wdrożenie programów:

  • Dysponent,
  • eProjekt,
  • Portal Budżetowy w zakresie sprawozdawczości,
  • Wnioski o zmianę planu,
  • Portal Pracowniczy,
  • eUrząd,
  • System Powiadamiania Klienta,
  • Systemy ewidencyjne umów z tytułu dzierżaw, wieczystego użytkowania,
  • Zajęcie pasa drogowego.

- Ze Starostwem Powiatowym w Wadowicach współpracujemy od ponad 20 lat. Urząd pracuje m.in. na naszych systemach finansowo-księgowych, budżetowych i kadrowo-płacowych. Cieszymy się, że będziemy mogli realizować kolejną umowę, tym razem obejmującą wdrożenie e-usług, które są  obecnie dla Rekordu sztandarowymi produktami – mówił po spotkaniu w Wadowicach Janusz Szymura, Prezes Rekordu SI.

Wartość umowy opiewa na kwotę 765 060 zł brutto. Projekt „Uruchomienie e-usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Wadowicach” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracja.