Zintegrowany system informatyczny Rekordu dla Miasta Konin

20 maj 2022

11 maja 2022 roku została podpisana umowa pomiędzy Rekordem SI a Miastem Konin dotycząca realizacji zadania pn. „Dostawa z wdrożeniem zintegrowanego systemu informatycznego w Urzędzie Miejskim w Koninie". W spotkaniu w Urzędzie Miasta uczestniczył Prezydent Konina Piotr Korytkowski, natomiast ze strony Rekordu SI Prezes Janusz Szymura i kierownik projektu Maksymilian Hałas.

Zakres współpracy obejmuje: e-usługi, podatki i opłaty lokalne, odpady komunalne, księgowość budżetową, oprogramowanie do obsługi kadr i płac, repozytorium dokumentów, systemy analityczne, moduł do monitorowania satysfakcji klienta, budżet obywatelski, konsultacje społeczne, aplikację mobilną i elementy sprzętowe. W zakresie rozwiązań do budżetu obywatelskiego, konsultacji społecznych i aplikacji mobilnej wdrożenie będzie realizowane przez spółkę Euro Innowacje Software, będącą częścią Grupy Rekord.

Podczas uroczystego podpisania umowy Prezydent Piotr Korytkowski deklarował, że dla władz miasta priorytet stanowi zmniejszenie kolejek do kas w urzędzie miejskim i zachęcanie mieszkańców do korzystania z innych form płatności, m.in. w zakresie podatku od nieruchomości oraz z wykorzystaniem aplikacji Szybkich Płatności. Docelowo, aplikacja mobilna ma być głównym kanałem komunikacji mieszkańca z urzędem. Prezydent Korytkowski zwrócił uwagę na wdrożony w UM Konin program EZD PUW oraz możliwość  wykorzystania kompetencji służb informatycznych do integracji z wdrożonym przez urząd nowym systemem.

- Jestem bardzo zadowolony zarówno z wizyty w Urzędzie Miasta, jak i z szerokiego zakresu wdrożenia, które wkrótce rozpoczynamy – mówił Prezes Janusz Szymura. - Konin podobnie jak Bielsko-Biała jest byłym ośrodkiem wojewódzkim, obecnie miastem na prawach powiatu. Będzie to jeden z największych projektów realizowanych obecnie przez naszą firmę. W Wielkopolsce mamy już sporo klientów i jesteśmy bardzo pozytywnie zbudowani pragmatycznym podejściem tamtejszych samorządowców i urzędników do współpracy z naszą firmą.

Zamówienie jest finansowane ze środków budżetu państwa oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 w ramach projektu pod nazwą „Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina”. Wartość umowy opiewa na kwotę 2 725 000,00 zł netto (3 351 750,00 zł brutto).