Międzychód z rozwiązaniami Rekordu

14 czerwiec 2022

7 czerwca 2022 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Międzychód została podpisana umowa na realizację zadania pod nazwą „Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji w Gminie Międzychód”. W ramach projektu dostarczone oraz wdrożone zostaną zintegrowane systemy, które w kompleksowy sposób wspomogą pracę urzędu, a także ulepszą  współpracę z jednostkami organizacyjnymi gminy.

Podczas podpisania umowy ze strony urzędu obecni byli burmistrz Międzychodu Krzysztof Wolny, główna księgowa Katarzyna Gmiąt, sekretarz Tomasz Rucki. Ze strony Rekordu SI uczestniczyli Prezes Janusz Szymura, Dyrektor Rekordu Pomorze Agnieszka Krawczyk, która pełni funkcję kierownika projektu oraz Wojciech Kinczel, specjalista ds. handlowych z Rekordu Pomorze.

Zakres wdrożenia obejmuje bazowy system elektronicznych usług publicznych, na który składają się m.in.: portal interesanta, system powiadamiania klienta i aplikacja mobilna. Ponadto wdrażane będą: system podatkowy, system zarządzania gospodarką odpadami, system opłatowy, eDokument, repozytorium, system finansowo-księgowy, elementy systemu budżetowego, system kadrowo-płacowy oraz system raportowo-analityczny. Zakupiony został także sprzęt komputerowy.

- Cieszę, się, że przystępujemy do prac w ramach kolejnej umowy realizowanej w konsorcjum Rekordu SI i Rekordu Pomorze. Pierwsze kontakty handlowe z Gminą Międzychód miały miejsce już w 2016 r. Dołożymy wszelkich starań, aby oprogramowanie wdrożone w urzędzie oraz usługi udostępnione mieszkańcom potwierdziły sens współpracy z naszą firmą – mówi Agnieszka Krawczyk, kierowniczka projektu.

Wartość projektu to 1 290 077,20 zł netto (1 586 794,71 zł brutto). Projekt dofinansowano z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2: społeczeństwo informacyjne, działanie 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”. Planowane zakończenie projektu to 30 czerwca 2023 r.