Usługi cyfrowe dla Świdnicy

22 czerwiec 2022

6 czerwca 2022 r. nastąpiło podpisanie umowy na dostawę licencji i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego w ramach zadania pn. „Rozwój cyfrowych usług publicznych w Gminie Mieście Świdnicy”. Ze strony urzędu w spotkaniu uczestniczyli Beata Moskal-Słaniewska - Prezydent Miasta Świdnicy, Szymon Chojnowski – zastępca prezydenta, Maciej Rataj - sekretarz Miasta, Kacper Siwek - skarbnik Miasta, Robert Marchewka- członek komitetu sterującego w zespole zarządzania projektem oraz Magdalena Pietrzyk - pełnomocnik prezydenta ds. informatyzacji urzędu. Rekord SI reprezentowali z kolei Prezes Janusz Szymura, Izabela Kolbusz – koordynator ds. kluczowych klientów oraz Marek Krywult – wdrożeniowiec systemów informatycznych.

Zakres postępowania obejmuje m.in.: zarządzanie dokumentami, formularze, centralną bazę interesantów, ewidencję mienia komunalnego, podatki i opłaty, systemy ewidencyjne, system księgowości analitycznej dochodów niepodatkowych, płatności masowe, wydawanie zaświadczeń, obsługę kasy urzędu, repozytorium dokumentów, portal klienta urzędu, system SPK, aplikację mobilną, biuro obsługi interesanta, system raportowo-analityczny.

Termin realizacji umowy to okres do 15 miesięcy od daty podpisania umowy. Wartość umowy opiewa na kwotę 820 000 zł netto. Projekt finansowany jest w całości ze środków własnych Miasta Świdnica.

- Świdnica to jedno z ważniejszych miast w województwie dolnośląskim. Firma Rekord SI informatyzowała większość spośród największych miast tego województwa: Wałbrzych, Jelenią Górę, Lubin, Głogów, Oławę, Bolesławiec… Cieszę się, że zaufały nam także władze Świdnicy – mówi Prezes Szymura.

Foto: Wikipedia.