Urząd dostępny przez internet?

Teraz urząd jest dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Uzyskanie informacji, przeglądanie oraz zapłata zobowiązań nie wymagają już wychodzenia z domu!

Smartphone

Cechy eUrzędu

Płatności przez internet

Znaczne ułatwienie zarządzania należnościami i usprawnienie procesu uiszczania opłat przez mieszkańców

Interaktywne formularze

Dokumenty w postaci elektronicznej pobierane do skrzynki podawczej urzędu oraz ich wysyłka do skrzynek umieszczonych na platformach elektronicznych usług publicznych

Integracja z EPUAP

Wgląd w formularze, mapy, ewidencje KRS, a także możliwość składania różnych deklaracji

Monitorowanie korespondencji z urzędem

Wymiana informacji między urzędem a Klientem, dostęp do formularzy i dokumentów elektronicznych

Dostęp do informacji publicznej

Informacje z danych strukturalnych przechowywanych wewnątrz urzędu (dane budżetowe, ewidencja działalności gospodarczej czy też dotyczącymi mienia gminy)

Oszczędność czasu

Wszystkie dane dostępne w jednym miejscu dzięki Katalogowi usług

smartphone-1

eDokument

Łatwiejsza komunikacja z urzędem dzięki integracji eDokumentu z platformą ePUAP oraz SEKAP!

eDokument to nie tylko sprawne i profesjonalne zarządzanie korespondencją przez urząd. Aplikacja autorstwa Rekordu umożliwia wykorzystanie kartoteki osób prawnych (kontrahentów) i osób fizycznych z systemów podatkowych. Dla wszystkich systemów dziedzinowych objętych integracją z eDokumentem istnieje także wspólne repozytorium, w którym przechowywane są pliki.

System informowania mieszkańców

Utrudnienia, imprezy, terminy ważności dokumentów – wszystko pod kontrolą!

System informowania mieszkańców autorstwa Rekordu umożliwia powiadamianie mieszkańców o różnego rodzaju wydarzeniach (imprezy, utrudnienia) oraz sprawach dotyczących konkretnej osoby, w przypadku których informacje generowane są z systemów dziedzinowych (termin ważności zezwolenia, przeterminowana rata podatku, itp.).

smartphone-2 Dane
smartphone-3 NEW Free

Płatności masowe

Eliminacja błędów, oszczędność czasu i zasobów!

Płatności masowe ułatwiają zarządzanie należnościami i usprawniają proces poboru opłat od mieszkańców. Jak to działa? Każdy podatnik otrzymuje indywidualny numer konta bankowego, w którym zawarte są informacje o nim i numerze ewidencyjnym. Moduł Wyciągi bankowe umożliwia połączenie oprogramowania bankowego z systemami podatkowymi firmy Rekord poprzez wczytywanie plików przekazanych przez bank do urzędu. Dzięki informacjom zawartym w numerze rachunku księgowanie odbywa się niemal automatycznie.

Opinie naszych klientów

"Wdrożenie nowych systemów daje urzędowi gminy możliwość: - usprawnienia zarządzania gminą przez optymalizację obiegu informacji, - ułatwienia i przyspieszenia dostępu do informacji oraz poprawy obsługi interesanta, - efektywnego zarządzania majątkiem gminy, a w konsekwencji wzrostu dochodów oraz zwiększenia zaufania mieszkańców do władz samorządowych, - informowania mieszkańców o budżecie gminy, - kreowania społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie zakresu usług informatycznych i potencjalnych korzyści wynikających z tej technologii dla mieszkańców."

CZESŁAW BUŁKA, WÓJT GMINY PORĄBKA

E-urząd stworzony i wdrożony w naszej gminie przez firmę REKORD SI z Bielska-Białej to urząd dostępny drogą elektroniczną, w którym można załatwić sprawy niezależnie od pory dnia i miejsca pobytu. W e-urzędzie obsługa interesantów odbywa się na bieżąco. Uzyskanie informacji, złożenie wniosku, załatwienie i monitorowanie sprawy odbywa się zdalnie poprzez Internet, wygodnie i zgodnie z procedurami bezpieczeństwa informacji.

WOJCIECH ZUZIAK, WÓJT GMINY LIPOWA

Otwierając się na mieszkańców, a szczególnie na osoby młode, zostały stworzone warunki do rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Dzięki temu załatwianie spraw w urzędzie stało się dużo prostsze i wygodniejsze, a dostęp do wielu informacji wymaga jedynie posiadania Internetu. Ponadto zintegrowany system informatyczny pozwala otrzymywać kompleksowe informacje o finansach gminy, co okazuje się dużym wsparciem w zarządzaniu gminą.

GRZEGORZ FIGURA, WÓJT GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ

Ułatwienia dla klientów urzędu

W eUrzędzie obsługa interesantów realizowana jest na bieżąco. Uzyskanie informacji, złożenie wniosku, monitorowanie sprawy – to wszystko odbywa się zdalnie i w pełni zgodnie z procedurami bezpieczeństwa informacji.

  • przeglądanie informacji publicznej z danych strukturalnych przechowywanych wewnątrz urzędu
  • przeglądanie informacji spersonalizowanej wymagającej uwierzytelnienia
  • wymiana informacji między urzędem a Klientem
  • dostęp do formularzy i dokumentów elektronicznych