Ratusz®

Zintegrowany system informatyczny do zarządzania Jednostkami Administracji Samorządowej

Podatki

/

Odpady Komunalne

Program Odpady Komunalne służy do obsługi opłat za odpady, w kompleksowy sposób wspierając gminę w zakresie realizacji zadań dotyczących nowej ustawy o czystości i porządku w gminach. Dzięki integracji programu z innymi modułami pakietu Ratusz®, gmina w szybki oraz intuicyjny sposób może wykorzystać najważniejsze dla niej funkcjonalności - poczynając od ewidencji nieruchomości, poprzez naliczanie opłat zgodnie z indywidualną uchwałą rady gminy, składanie deklaracji, księgowość analityczną, aż po analizę i generowanie sprawozdań.

Wybrane funkcjonalności: