Ratusz®

Zintegrowany system informatyczny do zarządzania Jednostkami Administracji Samorządowej

Podatki

/

Posesja

Jeden z kluczowych modułów w systemie PODATKI. Program służy do obsługi wymiaru i księgowości podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego osób fizycznych.

Wybrane funkcjonalności programu POSESJA – część wymiarowa:

Wybrane funkcjonalności programu POSESJA – część księgowa: